Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Wa 2069/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-13

naliczonego wynikające z tzw. pustych faktur zakupu, na których jako wystawcy tych faktur widnieją: P. P. L., B. P. B. W., D. D. D. W konsewkencji organ uznał, że Spółka zawyżyła...
. w charakterze świadka i włączył je do akt sprawy., W przedmiotowych protokołach przesłuchani P. B. i J. S. przedstawili działanie i mechanizm wystawiania “pustych faktur...

I SA/Po 596/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-10-12

- przedmiotem transakcji pomiędzy nimi były jedynie puste faktury, za które otrzymywał po [...] za każdy wystawiony litr paliwa. GK dodał, że Pan A brał z kolei...
nie dostarczał, zajmował się jedynie wypisywaniem dla wszystkich swoich kontrahentów 'pustych' faktur VAT., W dniu [...] przeprowadzono w Komendzie Wojewódzkiej Policji...

III SA/Wa 2956/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-18

ustalenia, w zakresie braku pokrycia w towarze wystawianych faktur potwierdzają zeznania Pana S. z E.. Mechanizm wystawiania pustych faktur przedstawił również w swoich...
zeznaniach P. K., właściciel J.. Potwierdził on, iż J. K. (M.) wystawiał puste faktury na E., które to faktury były podstawą wystawiania kolejnych pustych faktur, tym razem...

III SA/Gl 1593/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-03-16

kwotę do zapłaty z tytułu podatku wykazanego w pustych fakturach, przy czym wbrew zarzutom Strony takie rozstrzygnięcie nie naruszało art. 5 O.p., 6.7. Dyrektor Izby...
, że z art. 108 ust. 1 u.p.t.u. z 2004 r. wynika obowiązek zapłaty podatku wykazanego w pustych fakturach, przy czym ustawodawca nie uwarunkował jego zastosowania...

III SA/Gl 1590/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-03-16

podatku wykazanego w pustych fakturach, przy czym wbrew zarzutom Strony takie rozstrzygnięcie nie naruszało art. 5 O.p., 6.7. Dyrektor Izby Skarbowej w K. stwierdził...
u.p.t.u. z 2004 r. wynika obowiązek zapłaty podatku wykazanego w pustych fakturach, przy czym ustawodawca nie uwarunkował jego zastosowania przepisami innych ustaw...

III SA/Gl 1592/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-03-16

do zapłaty z tytułu podatku wykazanego w pustych fakturach, przy czym wbrew zarzutom Strony takie rozstrzygnięcie nie naruszało art. 5 O.p., 6.7. Dyrektor Izby Skarbowej w K...
. 108 ust. 1 u.p.t.u. z 2004 r. wynika obowiązek zapłaty podatku wykazanego w pustych fakturach, przy czym ustawodawca nie uwarunkował jego zastosowania przepisami innych...

III SA/Gl 1591/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-03-16

do zapłaty z tytułu podatku wykazanego w pustych fakturach, przy czym wbrew zarzutom Strony takie rozstrzygnięcie nie naruszało art. 5 O.p., 6.7. Dyrektor Izby Skarbowej...
, że z art. 108 ust. 1 u.p.t.u. z 2004 r. wynika obowiązek zapłaty podatku wykazanego w pustych fakturach, przy czym ustawodawca nie uwarunkował jego zastosowania przepisami...

III SA/Gl 1594/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-03-21

, prawidłowo określono kwotę do zapłaty z tytułu podatku wykazanego w pustych fakturach, przy czym wbrew zarzutom Strony takie rozstrzygnięcie nie naruszało art. 5 O.p., 6.7....
. Organ drugiej instancji wskazał, że z art. 108 ust. 1 u.p.t.u. z 2004 r. wynika obowiązek zapłaty podatku wykazanego w pustych fakturach, przy czym ustawodawca...

III SA/Gl 1595/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-03-21

, prawidłowo określono kwotę do zapłaty z tytułu podatku wykazanego w pustych fakturach, przy czym wbrew zarzutom Strony takie rozstrzygnięcie nie naruszało art. 5 O.p....
drugiej instancji wskazał, że z art. 108 ust. 1 u.p.t.u. z 2004 r. wynika obowiązek zapłaty podatku wykazanego w pustych fakturach, przy czym ustawodawca nie uwarunkował...

III SA/Gl 1596/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-03-21

podatkowego, prawidłowo określono kwotę do zapłaty z tytułu podatku wykazanego w pustych fakturach, przy czym wbrew zarzutom Strony takie rozstrzygnięcie nie naruszało art. 5...
drugiej instancji wskazał, że z art. 108 ust. 1 u.p.t.u. z 2004 r. wynika obowiązek zapłaty podatku wykazanego w pustych fakturach, przy czym ustawodawca nie uwarunkował...
1   Następne >   +2   +5   +10   98