Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Po 648/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-01-07

i był sprzedawcą paliwa, którego ilości i rodzaj odpowiadały wielkościom wykazanym w 'pustych' fakturach. Tym samym stwierdzono, że wprowadzone do obrotu paliwa ciekłe były wyrobami...
dotyczące norm jakościowych poszczególnych partii paliw. Z kolei M. J. - Prezes Zarządu Spółki [B] w swoim zeznaniu stwierdził jednoznacznie, że wystawiał 'puste' faktury...

I FSK 560/08 - Wyrok NSA z 2009-06-17

, które nie dokumentują żadnej sprzedaży, to tzw. puste faktury. Wykazany w nich podatek nie będzie zatem podlegał zapłacie, gdyż dokumenty te nie są objęte dyspozycją art. 108...
, ale zapłatę za świadczenie usług. Nie podzielił przy tym stanowiska Spółki, że faktury te nie dokumentują żadnej sprzedaży, a więc że są pustymi fakturami, bowiem zostały...

III SA/Wa 1317/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-15

. na okoliczność, iż Spółka uczestniczyła w procederze wystawiania pustych faktur mających na celu wyłudzenie od Skarbu Państwa podatku VAT, a więc obowiązkiem organu...
zaskarżonej decyzji wynikało, iż istniały dwa 'łańcuchy' firm generujących tzw. 'puste faktury'. Faktury te trafiały do spółki cywilnej D. Z kolei D. wystawiła faktury dla M...

VIII SA/Wa 464/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-01-19

. z o. o. zobowiązanie w podatku dochodowym od osób prawnych za 2003 r. w kwocie '[...]', gdyż wszystkie faktury wystawione przez ten podmiot były 'puste' - także sporna faktura...
rzekomo w celu realizacji umowy z [...] października 2002 r. Wskazał nadto, że z zeznań K.M. i J.M. wynika, iż znany był im proceder wystawiania 'pustych' faktur VAT...

I FSK 1564/08 - Wyrok NSA z 2009-11-27

przez M. Z. w okresie od 25.06.2002r. do 14.12.2002r. nie odzwierciedlały faktycznej sprzedaży paliwa. M. Z. wystawiał bowiem 'puste' faktury za pośrednictwem N...
potwierdzających moment, od którego M. Z. zaczął wystawiać 'puste faktury' - a istniały dowody, które przemawiały na korzyść podatnika tj. pozwalały stwierdzić, że w okresie sprzed...

I SA/Go 860/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-02-03

firmy 'S', a czasem przekazywał p. D.M.,, - na pyt. czy wystawiał tzw. 'puste faktury' świadek odpowiedział: 'Byłem pośrednikiem w transakcjach kupna-sprzedaży...
, a działalność p. D.M. i jego brata G. polegała na rejestrowaniu firm słupów w tzw. 'gronie rodzinnym', firmy te wystawiały 'puste faktury'. Powyższe ustalenia potwierdziły...

I SA/Kr 1365/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-09-15

od powyższych decyzji skarżący potwierdził, iż wystawiał 'puste faktury', uznał jednak naliczanie podatku VAT od transakcji, które nie doszły do skutku i za które nie otrzymał...
także jemu podatku od 'pustych faktur' spowoduje, iż podatek zostanie zapłacony podwójnie wraz z podwójnymi odsetkami., Dyrektor Izby Skarbowej, utrzymując zaskarżone decyzje...

I SA/Po 239/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-05-22

firmy C sp. z o. o. wystawiał za wynagrodzeniem 'puste' faktury sprzedaży oleju napędowego, tzn. bez wydania towaru. Nie dokonywał zakupów produktów ropopochodnych...
ani oleju napędowego. W procederze sprzedaży pustych faktur pomagał mu M K, który nie był udziałowcem żadnej z powyższych firm. MC zeznał do protokołu z dnia...

I SA/Po 240/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-05-22

materiału dowodowego organ I instancji uznał, że MC w ramach firmy B a następnie w ramach firmy C sp. z o. o. wystawiał za wynagrodzeniem 'puste' faktury sprzedaży oleju...
napędowego, tzn. bez wydania towaru. Nie dokonywał zakupów produktów ropopochodnych ani oleju napędowego. W procederze sprzedaży pustych faktur pomagał mu M K...

I FSK 1212/08 - Wyrok NSA z 2009-12-02

kwietnia 2002 r. w sprawie o sygn. akt FPS 2/02, wykładnia art. 33 ust. 1 ustawy o VAT z 1993 r. wskazywała, że nie znajduje on zastosowania do tzw. pustych faktur, tj...
, że ma on zastosowanie do faktur nie dokumentujących faktycznych transakcji czyli do tzw. 'pustych' faktur, podczas gdy na podstawie tego przepisu nie można przyjąć istnienia...
1   Następne >   +2   +5   +10   43