Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Ol 341/04 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2005-06-23

, bazowa i lakowa) oraz w rozliczeniu poszczególnych miesięcy uwzględniła podatek naliczony z tzw. pustych faktur, tj. bez wydania i otrzymania wymienionych w nich ilości...
niezaewidencjonowanego obrotu paliwami, stanów paliw i ujmowania faktur niedokumentujących rzeczywistego obrotu (tzw. pustych faktur);, 3. dowody dostaw paliw do kontrahentów...

III SA/Wa 2457/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-09-20

po to, by wystawiać tzw. 'puste faktury'., Co do drugiego wykazanego łańcuszka organ I-ej instancji uznał, iż K. S., właściciel firmy P. czynnie uczestniczył w procederze...
wystawiania 'pustych faktur ' oraz brał udział w działalności firmy należącej do jego żony firmy 'E. - S.', która także wystawiała 'puste faktury'., Wskazano, że faktury 'zakupu...

III SA/Wa 380/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-01-13

powołał się na zastrzeżenia złożone w dniu [...] grudnia 2002 r. do ustaleń kontroli Nr [...], w których podniósł, że wystawiał 'puste faktury' bez towaru...
i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w B. były wystarczające dowody wskazujące, że również dla innych firm wystawiał 'puste faktury' bez towaru i usług za okres 1997, 1998...

I SA/Sz 359/04 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-09-21

, które zostały wystawione przez R. U. z K. Z zeznania R. U. wynika, że wystawiała ona puste faktury na firmę z K. Puste faktury wysyłała pocztą i równocześnie otrzymywała...
i merytorycznie uzasadnione wnioski., Takie niebudzące wątpliwości okoliczności stanu faktycznego, iż R. U. wystawiała puste faktury, oraz że ostatnią deklarację złożyła...

I SA/Sz 196/04 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-09-21

przez R. Ż. z K. Z zeznania R.Ż. wynika, że wystawiała ona puste faktury na firmę z K.. Puste faktury wysyłała pocztą i równocześnie otrzymywała 2% wartości wystawianych...
i merytorycznie uzasadnione wnioski., Takie niebudzące wątpliwości okoliczności stanu faktycznego, iż R. Ż. wystawiała puste faktury, oraz że ostatnią deklarację złożyła...

I SA/Sz 186/04 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-09-21

w deklaracji VAT za [...] r. podatek naliczony w wysokości [...] zł wynikający z faktury VAT, wystawionej przez R. Ż. z K.. Z zeznania R.Ż. wynika, że wystawiała ona puste...
faktury na firmę z K.. Puste faktury wysyłała pocztą i równocześnie otrzymywała 2% wartości wystawianych w ten sposób faktur. Od [...] r. R. Ż. jak wynikało z ustaleń...

I SA/Sz 205/04 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-09-21

[...] zł. Z zeznania R.Ż. wynika, że wystawiała ona puste faktury na firmę z K. Puste faktury wysyłała pocztą i równocześnie otrzymywała 2% wartości wystawianych...
, wyciągając przy tym, logicznie poprawne i merytorycznie uzasadnione wnioski., Takie niebudzące wątpliwości okoliczności stanu faktycznego, iż R. Ż. wystawiała puste faktury...

III SA/Wa 630/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-12-01

zaewidencjonowała kwoty wynikające z 'pustych' faktur. W ocenie skarżącej, organy podatkowe nie udowodniły, że 'przedmiotowe transakcje nie miały miejsca, a skarżąca w momencie...
zebranego w sprawie materiału dowodowego bez wątpienia uzasadnia wniosek, iż podstawę zapisów w księgach podatkowych skarżącej stanowiły również 'puste' faktury. Powołał...

III SA/Wa 1684/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-02-10

. utrzymującego, że firma 'K' wystawiała 'puste faktury' na nazwisko skarżącej. Ponownie podniosła, iż posiadał wszelkie stosowne dokumenty, które potwierdzały, iż dokonała...
i działania, na które nie miała żadnego wpływu. Stwierdziła, iż nie rozumie dlaczego p. A. R. twierdził, że firma 'K ' była producentem tzw. 'pustych faktur...

SA/Sz 1734/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-09-07

w postępowaniu karnym oświadczyła, że były to puste faktury., W skardze wniesionej do Naczelnego Sądu Administracyjnego O.Z w S /[...]./, podatniczka domaga się uchylenie zaskarżonej...
R Ż, że faktury były puste., W piśmie procesowym z [...]r. skarżąca powołała się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z [...]r., w którym orzeczono o niezgodności...
1   Następne >   +2   +5   +10   16