Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Po 33/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-08-17

do Naczelnika Urzędu Skarbowego [...] zestawienie tzw. pustych faktur VAT dokumentujących sprzedaż oleju napędowego przez spółkę B. Sp. z o.o. z siedzibą R. na rzecz, m.in. firmy T...
roku oraz za kwiecień, maj i wrzesień 2016 roku. Organ włączył do akt sprawy: zestawienia pustych faktur VAT dokumentujących sprzedaż oleju napędowego przez spółkę B. Spółka...

III SA/Wa 2709/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-08

firmy J. nie stwierdzono nieprawidłowości w ewidencjonowaniu przychodów w 2012 r. Organ pierwszej instancji stwierdził natomiast, że Podatnik zaewidencjonował 'puste faktury...
fakturami wystawionymi przez PUH A. i dalszego odsprzedawania paliwa na stacji paliw w C. Dowodami potwierdzającymi, że I. S. dokonywał 'zakupu pustych faktur...

III SA/Po 32/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-08-17

Gospodarczej, sygn. akt [...] przekazała do Urzędu Skarbowego [...] zestawienie tzw. pustych faktur VAT sprzedaży oleju napędowego wystawianych przez spółkę B. Sp. z o.o....
paliwo z nielegalnych źródeł i dalej sprzedawane było do drobnych dostawców jako pełnowartościowy olej napędowy, jak również tzw. 'puste faktury' VAT za którymi...

III SA/Wa 752/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-03-16

okresy rozliczeniowe od stycznia do grudnia 2012 r. stwierdzono, iż firmy pod nazwą B., były wykorzystywane do procederu wystawiania tzw. 'pustych' faktur VAT sprzedaży...
VAT, a odbiorcy 'pustych faktur' mieli świadomość, iż nie dokumentują one rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, gdyż sami o takie faktury do niego występowali., Organ...

III SA/Wa 361/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-26

w dniu 6 marca 2018 r. przyznał, że posiadane faktury wystawione m.in. przez J. Sp. z o.o., PHU Z. i T. nie dokumentowały dostaw oleju napędowego do firmy G.. Były to puste...
, które służyły jako podkładka pod rzeczywiste dostawy paliwa, które były od R. i J.. Puste faktury z firm PHU Z., T. były dostarczane do niego przez Z. N., natomiast do J. Sp...

I SA/Rz 705/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-01-28

stalowych., M.S. wyjaśnił, że z tytułu wystawiania pustych faktur, między innymi dla skarżącego, otrzymywał od ich nabywców 50 % wartości podatku od towarów i usług. Odnośnie...
elementy stalowe. Opisał też szczegóły swojej współpracy z K.B. i P.C. , w ramach której odbywał się obrót pustymi fakturami., Dyrektor Izby Administracji Skarbowej...

II FSK 883/19 - Wyrok NSA z 2021-02-05

z czym spółka dysponowała nadwyżką ilości paliwa wykazanego w fakturach nad ilością dostarczoną rzeczywiście, którą mogła wykazać w pustych fakturach...
. E. R. zeznał, że jednym z nabywców tych tzw. pustych faktur był skarżący M. G. Skarżący składał zamówienia na puste faktury u E. R. i odbierał je osobiście w Ł...

II FSK 39/19 - Wyrok NSA z 2021-02-05

nadwyżką ilości paliwa wykazanego w fakturach nad ilością dostarczoną rzeczywiście, którą mogła wykazać w pustych fakturach, które nie dokumentowany dostawy paliwa...
, że jednym z nabywców tych tzw. pustych faktur był Skarżący M. G. Skarżący składał zamówienia na puste faktury u E. R. i odbierał je osobiście w L. w siedzibie spółki F...

I SA/Bd 211/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-01-26

do podważenia prawa do odliczenia podatku naliczonego na nich wykazanego. Podkreślił, że na gruncie niniejszej sprawy mamy do czynienia z pustymi fakturami VAT...
przy realizacji transakcji ze Spółkami M., T., B. R. E., P. oraz N. E.. Celem uporządkowania zagadnienia tzw. pustych faktur, Naczelnik wyjaśnił, że w sytuacji mającej miejsce...

II FSK 2684/18 - Wyrok NSA z 2021-02-05

, którą mogła wykazać w pustych fakturach, które nie dokumentowany dostawy paliwa. Faktury te albo wykazywały zawyżoną ilość paliwa w stosunku do rzeczywiście dostarczonej...
zafakturowanego paliwa, które w rzeczywistości w ogóle nie było dostarczone. E. R. zeznał, że jednym z nabywców tych tzw. pustych faktur był skarżący M.G. Skarżący składał zamówienia...
1   Następne >   +2   +5   +10   31