Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Ke 580/21 - Wyrok WSA w Kielcach z 2022-01-27

, art. 86 ust. 1 i 2 oraz art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a oraz powołał się na orzecznictwo w zakresie obrotu tzw. pustymi fakturami., W zakresie kwestii merytorycznych...
oraz części samochodowe i usługi naprawy samochodów od podmiotów, które wystawiały tzw. 'puste faktury', które organ w sposób zbiorczy przedstawił i wymienił wraz wartością...

I FSK 578/18 - Wyrok NSA z 2022-03-16

te wprowadził do obrotu M. G., który wykorzystując dane spółki O. wystawiał puste faktury., Powyższe ustalenia - jak zaznaczył Sąd pierwszej instancji - zostały oparte...
O. wystawiał puste faktury, kwotę podatku do zapłaty oraz na protokole przesłuchania w charakterze strony M. G. z 14 marca 2013 r., w którym przedstawił szczegółowy opis...

I SA/Kr 1003/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-01-25

o braku skuteczności tej korekty, wystawiona ona została w wyniku uwarunkowań gospodarczych, a nie po uznaniu faktur pierwotnych za puste, czyli jako sprostowanie nadużycia...
te stanowiły łańcuch firm wystawiających puste faktury, a stanowiące przedmiot faktur usługi doradcze nigdy nie zostały wykonane., Uzasadniając powyższe ustalenia organ...

I SA/Lu 411/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-04-06

faktury, bowiem na jego rzecz inne podmioty [...] także wystawiały takie puste faktury. Podmioty te nie dostarczały paliwa do G. I. S. z czego wynika, że i I. S...
ujmował w ewidencji., Podmioty te, według ustaleń organu, wystawiały na rzecz G. I. S. puste faktury. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w P. określił A. N. podatek...

III FSK 111/21 - Wyrok NSA z 2022-03-15

w zakresie rzeczywistych kosztów postępowania egzekucyjnego skierowanego do majątku Spółki w celu wyegzekwowania kwot podatku wynikających z pustych faktur w rozumieniu art...
) w zakresie pustych faktur, a także wyjaśnienie definicji podatku i niepodatkowej należności budżetowej popartą licznymi poglądami orzeczniczymi Trybunału Sprawiedliwości Unii...

I FSK 273/18 - Wyrok NSA z 2022-02-22

do art. 15 ust. 1 tej ustawy., Dyrektor Izby Skarbowej odnosząc się następnie do kwestii dotyczącej możliwości skorygowania przez skarżącego tzw. pustych faktur...
kontrolnego nie podjęła kroków mających na celu wyeliminowanie ryzyka uszczuplenia dochodów budżetowych mającego związek z wystawieniem przez nią pustych faktur...

I SA/Ol 702/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-02-03

fakturami VAT wystawionymi przez ww. Spółki nie potwierdzały żadnych transakcji gospodarczych. Skarżąca posłużyła się pustymi fakturami, którym nie towarzyszyło rzeczywiste...
ustawy o VAT, wobec braku znamion opisanych w dyspozycji art. 112c, tj. posługiwania się pustymi fakturami., Podniosła, że organy podatkowe mają dążyć do wszechstronnego...

I SA/Kr 1169/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-02-18

. z o. o. stanowią tzw. 'puste' faktury, nieodzwierciedlające rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, i wydatki nimi udokumentowane podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania...
na rzecz odwołującego przez M. Sp. z o. o. stanowią tzw. 'puste' faktury, nieodzwierciedlające rzeczywistych zdarzeń gospodarczych i wydatki nimi udokumentowane podlegają...

III SA/Wa 1197/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-28

jest jedynie to, czy usługi i dostawy na rzecz Skarżącej faktycznie wykonali wystawcy spornych faktur., Celem uporządkowania zagadnienia tzw. pustych faktur, należy przywołać pogląd...
trzecich (nabywców) prawdziwego podmiotu realizującego tenże obrót. Ustalenie, że w danej sprawie miało miejsce wystawianie tzw. pustych faktur (w takim rozumieniu jaki...

I SA/Lu 661/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-03-04

, ponieważ w tym okresie nie prowadził działalności gospodarczej i przebywał w zakładach karnych. K. G. wystawiał wyłącznie i wysyłał za pomocą internetu puste faktury...
, co oznacza, że spółka była w pełni świadoma, że przyjmuje od swoich kontrahentów puste faktury VAT. Zdaniem organu, nie sposób przyjąć, że podatnik odliczający podatek z takiej...
1   Następne >   +2   +5   +10   18