Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Łd 623/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-10-19

- zdaniem R. B. - procederem wystawiania nierzetelnych faktur) i D. T., które wskazują na proceder wystawiania pustych faktur m.in. przez spółkę R.. Z przesłuchań osób...
zajmujących się wystawianiem pustych faktur wynika, że celem działania spółki R. było wystawianie nierzetelnych faktur tj. nieodzwierciedlających rzeczywistych transakcji...

I SA/Lu 592/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-09-14

i okoliczności', gdyż z zeznań E. R. wynika, że podatnik nie kupował żadnych pustych faktur, a wcześniejsze zeznania podyktowane były chęcią wyjścia z aresztu...
wcześniej złożonych zeznań. Zgodnie z tymi zeznaniami współpraca z podatnikiem wyglądała prawidłowo i nie dotyczyła sprzedaży pustych faktur., Dyrektor Izby Administracji...

III SA/Po 1036/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-02-03

, które usunęły z jego dokumentacji puste faktury firmy B. . Również zapłacony został podatek dochodowy z odsetkami. Z swej dokumentacji usunął wszystkie faktury związane...
z nielegalnych źródeł i dalej sprzedawane było do drobnych dostawców jako pełnowartościowy olej napędowy, jak również tzw. 'puste faktury' VAT za którymi nie było obrotu...

III SA/Wa 504/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-11-02

: 'DIAS' lub 'organ odwoławczy') utrzymał w mocy decyzję organu I instancji., DIAS stwierdził, że poza sporem jest wystawienie przez Spółkę nierzetelnych ('pustych') faktur...
18 czerwca 2009 r. w sprawie C-566/07 Stadeco, ECLI:EU:C:2009:380, pkt 29., 4. Jest między stronami właściwie niesporne, że Spółka wystawiła 'puste' faktury - faktury...

I SA/Ke 580/21 - Wyrok WSA w Kielcach z 2022-01-27

, art. 86 ust. 1 i 2 oraz art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a oraz powołał się na orzecznictwo w zakresie obrotu tzw. pustymi fakturami., W zakresie kwestii merytorycznych...
oraz części samochodowe i usługi naprawy samochodów od podmiotów, które wystawiały tzw. 'puste faktury', które organ w sposób zbiorczy przedstawił i wymienił wraz wartością...

I SA/Gd 1344/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-05-25

zeznania w Prokuraturze Okręgowej w Tarnowie oraz w Pomorskim Urzędzie Celno-Skarbowym zeznał, że wystawione na rzecz 'M.' faktury są 'puste', żadne wystawione dla tej firmy...
się imienną pieczątką 'z up. M.W.';, - M.W.zeznał, że korzystając z pełnomocnictwa udzielonego przez matkę wystawiał w imieniu 'I.' tzw. puste faktury VAT na rzecz różnych firm...

I SA/Kr 1717/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-03-24

wystawienia faktur na blachę i inne metale. P. Z. nigdy nie mówił mi po co mu są potrzebne takie faktury. Jestem przekonana, że były to faktury puste...
VAT-7K za II kwartał 2016r. E. O. zeznała, że A. nie przeprowadzała żadnych transakcji ze S. NIP: [...], a jedynie wystawiała dla tego podmiotu 'puste' faktury. Świadek...

I SA/Gd 162/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-10-11

do obrotu prawnego pustych faktur, a w konsekwencji zasadność określenia na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy o VAT obowiązku zapłaty podatku wynikającego z tych faktur. Innymi...
były tzw. 'pustymi fakturami' nieodzwierciedlającymi rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. W konsekwencji, zdaniem organu odwoławczego, spornym pozostaje, czy strona...

I FSK 578/18 - Wyrok NSA z 2022-03-16

te wprowadził do obrotu M. G., który wykorzystując dane spółki O. wystawiał puste faktury., Powyższe ustalenia - jak zaznaczył Sąd pierwszej instancji - zostały oparte...
O. wystawiał puste faktury, kwotę podatku do zapłaty oraz na protokole przesłuchania w charakterze strony M. G. z 14 marca 2013 r., w którym przedstawił szczegółowy opis...

I FSK 645/19 - Wyrok NSA z 2022-09-28

kolejnego przesłuchania prowadzonego w dniu 13.03.2013 r przyznał, iż od 2008 r. zdecydował się na uczestnictwo w procederze wystawiania pustych faktur VAT. W wystawianie...
pustych faktur zaangażowana była, m. in. R. [...] Sp. z o.o. Podejrzany przez puste faktury rozumie faktury, które nie odzwierciedlają rzeczywistych transakcji...
1   Następne >   +2   +5   +10   87