Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Wa 1266/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-14

do obiegu gospodarczego w 2008 r. szereg tzw. pustych faktur, niedokumentujących wykonania opisanych w nich czynności, a w tym m.in. tzw. puste faktury, wystawione na rzecz...
skarżącej, opisanych w spornych fakturach, a wystawione pod tymi firmami faktury stanowią tzw. puste faktury. Wynika to z zeznań i wyjaśnień, złożonych w charakterze...

I SA/Łd 464/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-11-21

nierzetelnych faktur) i D. T., które wskazują na proceder wystawiania pustych faktur m.in. przez spółkę B. Z przesłuchań osób zajmujących się wystawianiem pustych faktur wynika...
fikcyjnych kosztów podatkowych. R. B., przesłuchany przez Prokuratora z Prokuratury Okręgowej w C. zeznał, że spółka B była firmą służącą do wystawiania pustych faktur, tj...

III SA/Wa 459/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-14

, że '(...) Po wejściu do J. otrzymywałem zapotrzebowanie na tworzenie w imieniu tej firmy 'pustych' faktur na rzecz innych podmiotów. Sam J. nie był po to stworzony...
. (...) Wiedziałem, że wystawiając 'puste' faktury w imieniu firmy J. będę potrzebował faktur zakupowych do tej firmy. Między innymi w tym kontekście pojawiała się osoba...

I SA/Lu 386/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-06-23

. założyła konto bankowe w [...] S.A., za pośrednictwem którego następowały przepływy środków finansowych, towarzyszące przyjmowaniu i wystawianiu przez nią pustych faktur...
tzw. pustych faktur (w takim rozumieniu jakie przedstawione zostało powyżej) oznacza, że dobra wiara ze swej istoty nie może być uwzględniona. Nie sposób bowiem przyjąć, że podatnik...

III SA/Wa 2361/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-08-09

one ciągle w obrocie gospodarczym. W konsekwencji następstwa wprowadzenia przez Skarżącą do obrotu gospodarczego 'pustych faktur' nie zostały w dalszym ciągu usunięte., Pismem...
ma wystąpienie dobrej wiary podatnika przy wystawianiu 'pustych faktur' oraz poprzez uznanie, że w sprawie nie wyeliminowano ryzyka uszczuplenia należności budżetowych Skarbu...

III SA/Wa 2360/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-08-09

. z o.o. z siedzibą w W. nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych i są tzw. 'pustymi' fakturami. Wobec dokonanych ustaleń, że Skarżąca działała w obrocie...
wprowadzenia przez Skarżącą do obrotu gospodarczego 'pustych faktur' nie zostały w dalszym ciągu usunięte., Pismem z dnia 17 marca 2016r. Skarżąca wniosła odwołanie...

III SA/Wa 564/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-14

zdarzeń gospodarczych, były to tzw. 'puste' faktury., Dyrektor UKS podniósł, że postanowieniem z [...] stycznia 2014r. ([...]) uzupełniono postawione wcześniej M. U. zarzuty...
FHU 'J.' z I. sp. z o.o., wyjaśnił m.in.: '(...) Po wejściu do J. otrzymywałem zapotrzebowanie na tworzenie w imieniu tej firmy 'pustych' faktur na rzecz innych podmiotów...

III SA/Wa 3651/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-17

fakturami zostały faktycznie dokonane, a Spółka nie tylko nie brała świadomego i aktywnego udziału w wystawianiu 'pustych faktur', lecz także pomimo podjęcia czynności...
napędowego oraz wystawianiu i wprowadzaniu do obrotu 'pustych' faktur. Proceder ten Z. B. realizował we współpracy z P. P., którego działalność w ten sposób 'legalizowano'. P. P...

III SA/Wa 2689/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-25

, że art. 29 ust. 4a ustawy o VAT nie ma zastosowania przy korektach tzw. pustych faktur,, 7. art. 108 ust. 1 ustawy o VAT w związku z art. 203 Dyrektywy 112 poprzez błędne...
Izby Skarbowej odnosząc się następnie do spornej pomiędzy stronami kwestii dotyczącej możliwości skorygowania przez Stronę tzw. pustych faktur, a w konsekwencji...

I SA/Ol 329/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-03-09

i przekazywania odbiorcom pustych faktur VAT, które nie odzwierciedlały rzeczywistych transakcji gospodarczych i służyły jedynie do tworzenia fikcyjnych kosztów...
podatkowych na dużą skalę. R.B. (prezes zarządu i wspólnik Spółki B) przyznał się do zarzucanych mu czynów, tj. do generowania tzw. 'pustych' faktur. Podał, że umówił się, z M.H....
1   Następne >   +2   +5   +10   100