Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Wa 594/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-22

faktury, które nie dokumentują żadnej sprzedaży to tzw. puste faktury. Wykazany w nich podatek nie będzie zatem podlegał zapłacie, gdyż dokumenty te nie są objęte...
pełnomocnika zaprezentowanego w odwołaniu, iż sporne faktury nie dokumentują żadnej sprzedaży, a więc wystawione fakturypustymi fakturami. Stwierdził, iż w niniejszym...

III SA/Wa 762/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-09-26

'łańcuchy' firm generujących tzw. 'puste faktury'. Faktury te trafiały do spółki D.. Z kolei D wystawiła faktury dla spółki M.. Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy...
przez firmę D. na rzecz spółki M.- zakupionych od firm E. i J. (są to firmy, które uczestniczyły w procederze wystawiania, tzw. 'pustych faktur')., Organ wymienił 6 faktur...

I SA/Gd 43/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-06-05

. Nadto, 'B' przyjmowała 'puste' faktury zakupu komponentów paliwowych od ww. zleceniodawców lub tzw. paliwowych firm świadka np. 'H', 'I', 'D', 'J', 'K', 'L'. Powyższa spółka...
przyjmowała i wystawiała także 'puste' faktury. W celu zalegalizowania nielegalnie wyprodukowanego paliwa spółka 'B' dostarczała faktury na paliwa silnikowe wraz...

I SA/Gd 42/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-06-05

' przyjmowała 'puste' faktury zakupu komponentów paliwowych od ww. zleceniodawców lub tzw. paliwowych firm świadka np. 'G', 'H', 'C', 'I', 'J', 'K'. Powyższa spółka przyjmowała...
i wystawiała także 'puste' faktury. W celu zalegalizowania nielegalnie wyprodukowanego paliwa spółka 'B' dostarczała faktury na paliwa silnikowe wraz z atestami...

I SA/Gd 40/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-06-05

' przyjmowała 'puste' faktury zakupu komponentów paliwowych od ww. zleceniodawców lub tzw. paliwowych firm świadka np. 'G', 'H', 'B', 'I', 'J', 'K'. Powyższa spółka przyjmowała...
i wystawiała także 'puste' faktury na paliwo. W celu zalegalizowania nielegalnie wyprodukowanego paliwa spółka 'C' dostarczała faktury na paliwa silnikowe wraz z atestami...

I SA/Łd 9/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2007-04-11

wystawiały w 2001 r. faktury VAT sprzedaży koncentratów owocowych i moszczu, które nie dokumentowały rzeczywistych transakcji, tj. tzw. 'puste faktury', firma handlowa D...
była pierwszym ogniwem wystawiającym 'puste' faktury VAT. Drugie ogniwo w wystawianiu przedmiotowych faktur stanowiła firma B, która była z kolei wystawcą pustych faktur VAT...

I SA/Sz 360/04 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-12-05

. z dnia 3 czerwca 2002 r., w którym R. Ż. zeznała, że: '...Oprócz firmy B. ja wystawiałam puste faktury na firmę z K., której nazwy nie pamiętam. Ja właściciela tej firmy...
poznałam przez B., on nazywa się K. A.. Pierwszy raz on przyjechał z B. i ja raz byłam w K. Ja wystawiłam w sumie kilkanaście faktur na jego firmę. Ja puste, faktury...

I SA/Po 233/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-07-10

Śledczym okolicznościach dniu [...] 2005r. Świadek zeznał, że w 2004r. faktycznie działalności gospodarczej nie prowadził, wystawiał natomiast 'puste' faktury na sprzedaż...
i jako podatnika nigdy go nie zweryfikował., W ocenie organu faktury wystawiane przez J.K. były 'pustymi fakturami' tzn. dowodami nieodzwierciedlającymi rzeczywistej sprzedaży paliw...

I SA/Gd 41/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-06-05

' były im przekazywane, a 'na fakturze' były sprzedawane spółkom będącym w tzw. łańcuchu firm paliwowych świadka. Nadto, 'B' przyjmowała 'puste' faktury zakupu komponentów...
paliwowych od ww. zleceniodawców lub tzw. paliwowych firm świadka np. 'H', 'I', 'D', 'J', 'K', 'L'. Powyższa spółka przyjmowała i wystawiała także 'puste' faktury. W celu...

I SA/Sz 190/04 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-12-05

z faktury VAT wystawionej przez firmę Handlowo - Usługową R. Ż. Z zeznania R. Ż. wynikało, że wystawiała ona puste faktury na firmę z K. Puste faktury wysyłała pocztą...
faktycznego, iż R. Ż. wystawiała puste faktury oraz że ostatnią deklarację złożyła za miesiąc czerwiec 1998 roku, dały podstawę do wyrażenia przez organy oceny, że skarżący...
1   Następne >   +2   +5   +10   27