Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony

III SA 1814/95 - Wyrok NSA z 1997-03-28

możliwym przypadkom wystawiania tzw. pustych faktur czy rachunków uproszczonych, nie obrazujących rzeczywistego obrotu. Jak to bowiem wynika z brzmienia art. 33 ust. 1...
egzemplarzu oznaczenia 'duplikat'. W sprawie zaistniał zatem przypadek wystawienia pustych faktur, nie obrazujących rzeczywistych transakcji., W konkretnych warunkach...