Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Wa 2011/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-28

działalność nielegalną, polegającą na wystawianiu i wprowadzaniu do obrotu 'pustych faktur', co potwierdzają zeznania osób występujących w imieniu ww. spółki, tj. L.L....
- wiceprezesa zarządu, R.B. - prezesa zarządu oraz osób uczestniczących w procederze wystawiania 'pustych faktur' - M.H. i E.R., Z zeznań ww. osób, bezspornie wynika...

I SA/Po 417/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-10-03

.. A., jako przedstawiciela osoby prawnej - prezesa zarządu [...], sprowadzała się do wystawiania pustych faktur sprzedażowych, za którymi nie było obrotu gospodarczego. W okresie...
dla których dostarczali puste faktury na zakup paliwa. Jedną z osób odbierających tylko puste faktury dla swoich klientów był P. F.. Podawał on wszystkie dane firm...

III SA/Wa 539/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-17

, że firma P. służyła jedynie do wystawiania pustych faktur. Naczelnik zwrócił uwagę na to, że Skarżący wykorzystywał w działalności gospodarczej 'puste faktury' już od 2010 r...
. Zaakcentował nadto, że w postępowaniu nastąpiła zmiana jednego z dostawców 'pustych faktur'. W 2011 r., 'puste faktury'' wystawiała F., a w 2012 r. zastąpiła ją B...

VIII SA/Wa 45/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-27

dla skarżącego tzw. 'puste' faktury pozostawały w bezpośrednim związku z tzw. 'pustymi' fakturami wystawianymi przez skarżącego. Naczelnik US przyjął zatem, że skarżący...
w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT). Wystawianie i wprowadzanie do obrotu prawnego tzw. pustych faktur VAT zarówno przez skarżącego, jak i dla skarżącego, służyć miało...

III SA/Wa 488/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-27

: 'u.p.t.u.'). Według organu faktury te nie odzwierciedlają faktycznych zdarzeń gospodarczych i są tzw. 'pustymi fakturami'. Na podstawie art. 193 § 4 ustawy z dnia 29...
., czy może od Pana X, nie ma również znaczenia czy Pan S. nabył na swoje potrzeby tak często podkreślane przez organ puste faktury a znaczenie ma wyłącznie fakt czy dokonał...

III SA/Wa 1141/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-20

tzw. 'pustych faktur' nie mają wpływu na przedmiotową sprawę. P.D. przyznał się bowiem do wystawiania pustych faktur, aczkolwiek skarżący o tym fakcie dowiedział się dopiero...
wcześniej tej wiedzy., Zdaniem skarżącego nie ma on związku z procederem wystawiania tzw. 'pustych faktur'. Co więcej skarżący podniósł, że przeprowadził szereg czynności...

III SA/Wa 2693/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-30

wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz błędne uznanie, że faktury nie dokumentowały faktycznych czynności (tzw. 'puste faktury'), a co za tym idzie...
faktury były tzw. 'fakturami pustymi', jest prawidłowa., Zdaniem Dyrektora, analiza faktur zaewidencjonowanych w rejestrach zakupu za poszczególne miesiące 2013 r. i 2014 r...

III SA/Wa 744/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-28

G. nie realizowali faktycznych dostaw paliwa, a wystawione przez tych dostawców faktury nie potwierdzały rzeczywistego obrotu olejem napędowym, będąc jedynie 'pustymi...
, P. nie dokumentowały dostaw oleju napędowego do firmy G., były 'pustymi' fakturami, dostaw oleju napędowego od tych firm nie było, a na rzeczywiste dostawy paliwa...

I SA/Op 252/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-10-02

, posługiwały się tzw. 'pustymi fakturami' mając świadomość uczestnictwa w fikcyjnym obrocie towarami. Potwierdza to również jednoznacznie zachowanie spółki D...
. z o.o. 'pustych faktur', gdyż przedmiotowe faktury nie dokumentują czynności podlegających opodatkowaniu. W związku z tym, dokonano pomniejszenia podatku należnego...

I SA/Kr 253/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-09-19

działalności gospodarczej, a jej aktywność ograniczała się do wystawiania oraz ewidencjonowania pustych faktur VAT. Zakwestionowano zatem spółce prawo do odliczenia podatku...
pustych faktur na rzecz Z. sp. z o.o., które weszły do obrotu prawnego organ I instancji właściwie określił Spółce kwotę podatku do zapłaty wykazaną na tych fakturach...
1   Następne >   +2   +5   +10   100