Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Sz 443/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-12-17

wystawione dla Spółki 'F', były 'pustymi' fakturami, które nie odzwierciedlały rzeczywistej sprzedaży. Za wystawienie 'pustych' faktur podatniczka otrzymywała od Spółki 'F...
wykazanego w 'pustych' fakturach na podstawie art. 108 ust.1 ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) i w wydanych decyzjach...

I FSK 567/07 - Wyrok NSA z 2008-04-16

, świadczących o wystawianiu 'pustych faktur' sprzedaży we wcześniejszych fazach obrotu przez firmy 'B.' z W. oraz 'M.' z Ł. Okoliczności te zostały ustalone w sposób niewątpliwy...
powierzchnią magazynową oraz środkami transportu, a wystawiane przez nią faktury nie dokumentowały żadnej sprzedaży, stanowiąc tzw. 'puste faktury'. Mechanizm wystawiania...

I FSK 701/07 - Wyrok NSA z 2008-07-01

poszczególnych miesięcy uwzględniła podatek naliczony z tzw. pustych faktur, tj. bez wydania i otrzymania wymienionych w nich ilości paliw., Po rozpatrzeniu odwołania, Izba...
., W decyzji podważono również odliczenie w rozliczeniu poszczególnych miesięcy łącznie 294.390,46 zł podatku VAT z tzw. pustych faktur (tj. faktycznie Spółka nie otrzymała...

I SA/Go 104/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-04-28

', wystawionych przez firmę FS Ł.P.,, 5. zaliczenie do kosztów własnych sprzedanych towarów handlowych kwoty 119.540,00 zł wynikającej z tzw. 'pustych faktur' wystawionych...
przychodów odpisy amortyzacyjne od poniesionych wydatków., W sprawie nie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwot wynikających z tzw. 'pustych faktur' pełnomocnik...

I SA/Po 770/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-12-09

wskazano, że w zebranym materiale dowodowym zasadnicze znaczenie miał fakt, iż sprawa wystawiania 'pustych' faktur przez A. S. była rozpatrywana przed Sądem Rejonowym w Pile...
przesłuchiwany w charakterze świadka. W trakcie tych przesłuchań złożył obszerne wyjaśnienia dotyczące wystawiania 'pustych' faktur. Ponadto składał również pisemne dodatkowe...

I SA/Po 21/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-04-15

przez M. Z. w okresie od 25.06.2002r. do 14.12.2002r. nie odzwierciedlały faktycznej sprzedaży paliwa. M. Z. wystawiał bowiem 'puste' faktury za pośrednictwem N...
moment, od którego M. Z. zaczął wystawiać 'puste faktury' - a istniały dowody, które przemawiały na korzyść podatnika tj. pozwalały stwierdzić, że w okresie sprzed...

I SA/Wr 470/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-10-15

zauważa brak możliwości zastosowania tego artykułu do tzw. pustych faktur (nie dokumentujących żadnej sprzedaży). Natomiast rozwiązanie przyjęte przez ustawodawcę w art. 108...
także, że organ doskonale wie, że przedmiotowe fakturyfakturami pustymi, do których nie ma zastosowania art. 108 ust. 1 ustawy o VAT i nie może być mowy o tym aby korzystały...

I SA/Po 768/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-12-02

, iż sprawa wystawiania 'pustych' faktur przez A. Sz. była rozpatrywana przed Sądem Rejonowym w P. W dniu [....] r. Sąd ten wydał wyrok o sygnaturze [...], w którym orzekł...
wystawiania 'pustych' faktur. Ponadto składał również pisemne dodatkowe wyjaśnienia dotyczące szczegółowych zagadnień z tym związanych, w których wskazał, które faktury...

I SA/Po 771/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-12-09

podatkowej utrzymał sporną decyzję w mocy. W uzasadnieniu wskazano, że w zebranym materiale dowodowym zasadnicze znaczenie miał fakt, iż sprawa wystawiania 'pustych' faktur...
również okoliczności, w jakich odbywało się wystawianie 'pustych' faktur, sposób ich doręczania oraz metody ustalania wysokości 'prowizji' dla niego z tego tytułu. Wyjaśnił...

III SA/Wa 273/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-09-17

jedynie obrót 'pustymi' fakturami, mającymi na celu wygenerowanie podatku naliczonego, umożliwiającego wystąpienie o bezpośredni zwrot różnicy podatku od towarów i usług wykazany...
jedynie na wystawianiu 'pustych' faktur sprzedaży. Ustalono także, że p. K. nigdy nie widział przedmiotowego towaru, otrzymywał miesięcznie wynagrodzenie w wysokości około...
1   Następne >   +2   +5   +10   25