Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Wr 251/00 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2001-06-08

ze zm./ było niewątpliwie wyeliminowanie z obrotu tzw. 'pustych faktur' to znaczy faktur, które nie obrazują rzeczywistego obrotu i jednocześnie zdyscyplinowanie wystawców...
postać samoistnej sankcji. Celem ustawodawcy w takiej konstrukcji przepisu art. 33 ust. 1, było niewątpliwie wyeliminowanie z obrotu tzw. 'pustych faktur' to znaczy faktur...

I SA/Wr 1584/99 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2001-06-22

wystawiania tzw. pustych faktur, czy rachunków uproszczonych nie obrazujących rzeczywistego obrotu. Jak bowiem wynika z brzmienia art. 33 ust. 1 ustawy o podatku VAT, ustanowiona...
, jak również niezależnie od rozmiarów i konsekwencji podatkowych tego obrotu - każdy wystawca tzw. pustej faktury liczyć się winien z koniecznością zapłaty wykazanego...

III SA 3105/99 - Wyrok NSA z 2001-01-25

tzw. 'pustej' faktury /rachunku uproszczonego/ liczyć się winien z koniecznością zapłaty wykazanego w niej podatku., Sąd w składzie orzekającym w niniejszej sprawie, mając...
Zdarzeniem rodzącym obowiązek podatkowy w razie wystawienia faktury lub rachunku uproszczonego, gdy dana sprzedaż nie była objęta obowiązkiem podatkowym albo została...

III SA 1826/00 - Wyrok NSA z 2001-08-17

z powołanym przepisem, w razie wystawienia tzn. pustej faktury /rachunku uproszczonego/, w której podmiot obrotu wykaże kwotę podatku, to wówczas jest on zobowiązany...
statusu prawnego kupujących, gdyż faktura jest jedynie wymogiem formalnym, a nie stanowi domniemania niewzruszalnego; wyjaśnienie tej kwestii uczyniłoby ustalenie dodatkowego...

III SA 102/00 - Wyrok NSA z 2001-04-20

wewnętrznym i nie został wprowadzony do obrotu prawnego, to znaczy gdy nie otrzymał ich odbiorca. Zdaniem skarżącej w sprawie nie mamy do czynienia z 'pustym' rachunkiem...
wystawi fakturę albo uproszczony rachunek, w którym wykaże kwotę podatku, jest obowiązana do jego zapłaty także wówczas, gdy dana sprzedaż nie była objęta obowiązkiem...