Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony

III SA 1457/96 - Wyrok NSA z 1998-04-24

ust. 1 ustawy przewiduje swoistą sankcję, która zapobiegać ma wystawianiu tzw. 'pustych' faktur, w postaci obowiązku zapłaty podatku wykazanego w fakturze lub w rachunku...
ze zm./ organ orzekający nie może korygować kwot podatku wynikających z faktury lecz powinien przyjmować je w wielkościach z niej wynikających. Naczelny Sąd Administracyjny...

FPS 9/97 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1998-06-22

takich a nie innych słów, i nie można a priori przyjmować, iżby określonych słów używano w tekście prawnym bez wyraźnej ku temu potrzeby, by użyte w tekście słowa były puste...
należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług w rozliczeniu za miesiąc, w którym otrzymał rachunek /fakturę/ lub dokument odprawy celnej?, podjął...

FPS 19/98 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1998-12-14

i nie można a priori przyjmować, iż określonych słów używano w tekście prawnym bez wyraźnej ku temu potrzeby, by użyte w tekście słowa były puste i nic nie znaczyły. W orzecznictwie...
podatku wartości sprzedaży z niezaewidencjonowanych faktur, jako rozwiązania znacznie korzystniejszego dla podatnika. Również w wyroku z dnia 4 listopada 1997 r., SA/Wr...