Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Sz 557/98 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1999-04-21

niewątpliwie sankcyjnym, jest zapobieżenie przypadkom wystawiania tzw. pustych faktur, nie obrazujących rzeczywistego obrotu. Decyzją z 8.12.1997 r., wydaną na podstawie...
sankcyjnym, jest zapobieżenie przypadkom wystawiania tzw. pustych faktur, nie obrazujących rzeczywistego obrotu /por. wyrok NSA z dnia 28 marca 1997 r., III SA 1814/95 - Monitor...

SA/Sz 1179/98 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1999-06-30

w oczekiwaniu na odprawę, pustymi przebiegami powrotnymi. Spółka nie nadesłała żadnych dokumentów, z których wynikałaby stawka za transport na odcinku krajowym w podanej...
dokonującego obrotu towarowego z zagranicą, które powodowałyby naruszenie przepisów celnych. Organy celne były uprawnione do oceny przedstawionych kontraktów i faktur...

III SA 3161/97 - Wyrok NSA z 1999-01-12

takich, a nie innych wyrazów. Nie można w szczególności zakładać, że określonych sław użyto w tekście prawnym bez wyraźnej ku temu potrzeby, czy też aby użyte w tekście wyrazy były puste...
obniżała podatek należny o kwoty podatku naliczonego wynikające z faktur - w łącznej kwocie 52.953,40 PLN. Sankcja z powyższych tytułów ustalona na podstawie art. 27 ust. 5 pkt...

I SA/Wr 2390/97 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1999-02-16

roku nastąpił powrót pustego autobusu do J. Ten sam autobus w dniu 29 kwietnia 1996 roku wyjechał po pracowników do W., z którymi to powrócił do J. dnia 30 kwietnia 1996...
się w przeciwnym wypadku na kłopoty podczas jazdy, co mogło skutkować opóźnieniem transportu i dodatkowymi wydatkami. Dokonanie tej naprawy jest udokumentowane fakturą wystawioną...