Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Ol 166/06 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2006-11-15

) oraz w rozliczeniu poszczególnych miesięcy uwzględniła podatek naliczony z tzw. pustych faktur, tj. bez wydania i otrzymania wymienionych w nich ilości paliw., Kończąc postępowania...
niedokumentujących rzeczywistego obrotu (tzw. pustych faktur);, 3. dowody dostaw paliw do kontrahentów., Organ I instancji uznając wiarygodność dowodów w postaci druków D-8...

I SA/Po 581/06 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2006-11-07

' potwierdzały, że firma ta zajmowała się wytwarzaniem fałszywych faktur sprzedaży oleju napędowego, a także przyjmowaniem tzw. 'pustych' faktur na zakup oleju opałowego i innych...
, a także przyjmowaniem tzw. 'pustych' faktur na zakup oleju opałowego i innych produktów ropopochodnych. Faktury VAT wystawione w 2003 roku pomiędzy w/w podmiotem nie odzwierciedlały...

I SA/Gd 929/05 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2006-11-17

' fakturach VAT kwoty. W uzasadnieniu decyzji szczegółowo wymienił faktury VAT uznane za faktury 'puste'. W związku z powyższym organ wyliczył nowe zobowiązanie podatkowe...
zostały wartości z danego dnia z kasy albo z wystawionych faktur z pominięciem tzw. 'pustych' faktur VAT. Następnie w decyzji przedstawiono zestawienie wielkości...

I SA/Wr 208/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-05-05

od K. P. - E oraz J. K. - F, którzy - jak wynikało ze zgromadzonego materiału dowodowego -zajmowali się wystawianiem tzw. 'pustych faktur' i na tej podstawie uznał...
jednoosobowo A. P., dokonał organ względem, Sygn. akt I SA/Wr 208/05, faktur otrzymanych przez niego (A. P.) od D. R. - G i R. P. - C, którzy również wystawiać mieli 'puste...

I SA/Łd 331/06 - Wyrok WSA w Łodzi z 2006-10-13

miejsca. Tzw. 'puste' faktury, którym nie towarzyszy rzeczywiste przekazanie towaru nie dokumentują bowiem czynności sprzedaży w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o podatku...
z kontroli skarbowej (a także z postępowania karnego), świadczących o wystawianiu 'pustych' faktur sprzedaży we wcześniejszych fazach obrotu ( tj. przez firmy D z W. i C z Ł...

I SA/Gl 1734/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-04-20

. w przedmiocie tzw. pustych faktur i cytując tezę, że wystawienie faktury z wykazanym podatkiem, która nie dokumentuje rzeczywistej sprzedaży, pozostaje poza dyspozycją art...
z dnia 22 kwietnia 2002 r., podjętą w składzie siedmiu sędziów, w przedmiocie tzw. pustych faktur, odwołał się do utrwalonego już orzecznictwa SN i NSA, zgodnie...

I SA/Gl 1735/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-04-20

. w przedmiocie tzw. pustych faktur i cytując tezę, że wystawienie faktury z wykazanym podatkiem, która nie dokumentuje rzeczywistej sprzedaży, pozostaje poza dyspozycją art...
2002 r., podjętą w składzie siedmiu sędziów, w przedmiocie tzw. pustych faktur, odwołał się do utrwalonego już orzecznictwa SN i NSA, zgodnie z którym za podstawę...

III SA/Wa 1556/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-04-06

rzeczywistych transakcji- tzw. puste faktury. S B. zeznał, że faktury te sprzedawał różnym podmiotom, za cenę która wyrażała się w odpowiednim procencie wartości sprzedawanej...
, A. A. i P.W., którzy zajmowali się wyszukiwaniem nabywców na 'puste faktury.' Fakturzystki wyjaśniły, że na polecenie S B. wystawiały faktury VAT, w których jako wystawcy...

I SA/Go 1853/05 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2006-04-11

faktur wystawiali faktury stwierdzające czynności niedokonane; dotyczy to:, P.W. I.P.., Z ustaleń organu kontroli skarbowej wynika, że zapotrzebowanie na 'puste' faktury VAT...
' było wystawianie 'pustych' faktur. Z zeznań świadków K.P., S.K. wynika jednoznacznie iż skarżąca miała świadomość otrzymywania 'pustych' faktur., Mając więc to na uwadze...

III SA/Wa 3529/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-02-28

jakichkolwiek powiązań Strony z jakimkolwiek łańcuszkiem podmiotów prowadzących obrót pustymi fakturami. Twierdzenie, iż była Ona ogniwem w dwóch takich łańcuchach...
prowadzącymi obrót pustymi fakturami. Natomiast jako naruszenie procedury Strona wskazała uniemożliwienie jej zapoznania się z całokształtem materiału dowodowego poprzez odmowę...
1   Następne >   +2   +5   +10   24