Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wr 392/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-08-04

jako wystawcy faktur z naliczonym podatkiem VAT zaprzeczyły jakimkolwiek kontaktom handlowym z firmą Z. Z., W związku z ujawnieniem wystawienia tzw. 'pustych faktur', skarżący w dniu...
742/09) dotyczą odmiennych stanów faktycznych., Organ wyjaśnił, iż podatnik prawidłowo złożył korekty deklaracji wyeliminowując kwoty z pustych faktur z tych deklaracji...

I FSK 1065/10 - Wyrok NSA z 2011-06-09

są tzw. pustymi fakturami kosztowymi., W ocenie Sądu I instancji zasadnie organy podatkowe przyjęły nierzetelność ksiąg podatkowych, nie uwzględniono również zarzutów...
., gdyż obejmuje swym zakresem również sytuacje wystawienia pustych faktur, niezwiązanych z żadną transakcją. Wynika to z faktu, że art. 108 ust. 1 u.p.t.u. został skrócony o zwrot...

III SA/Wa 1422/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-07-15

, ale w odbiorze prac nie uczestniczył., S.K. w postępowaniu karnym zeznał, że P. sp. z o.o. nie świadczyła usług i nie sprzedawała Skarżącej towarów, a puste faktury w imieniu...
tej spółki wystawiał i popisywał on sam. Jako P. sp. z o.o. wystawiał puste faktury dla PPHU O. i z tego tytułu otrzymywał prowizję w wysokości 6-7% wartości faktury...

I SA/Gd 179/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-06-08

pozwoliły natomiast stwierdzić, że firma podatnika ograniczyła się do wystawiania pustych faktur VAT, a wykazany w nich podatek od towarów i usług służył obniżeniu...
przepisów ustawodawstwa europejskiego trudno się zgodzić aby art. 108 ustawy z dotyczył kwestii związanych z wystawieniem pustych faktur. Ustawa w tym zakresie...

III SA/Wa 1133/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-01-24

. nie świadczyły żadnych usług i zostały stworzone jedynie w celu wystawiania tzw. 'pustych faktur' w treści, których wykazywano wykonanie fikcyjnych usług. Osoby, które działały...
w ramach tych podmiotów za wystawianie faktur tzw. 'pustych faktur' pobierały wynagrodzenie. W ocenie Naczelnika Urzędu Skarbowego, wyjaśnienia złożone w trakcie...

I SA/Wr 1084/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-02-17

naruszenie art. 6 ust. 2 p.t.u., którego celem jest wyłączenie z systemu VAT zachowań nielegalnych, sprzecznych z prawem. Według podatnika obrót pustymi fakturami nie podlega...
organu odwoławczego, faktury wystawione z tytułu dostawy towarów i ich transportu, dokumentują transakcje niedokonane, czyli są 'pustymi' fakturami. Konsekwencją powyższego...

I SA/Wr 223/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-04-15

., który zagrożony był odpowiedzialnością karną i podatkową w związku z wykorzystywaniem 'pustych' faktur zakupu, a także uprawniony był do ubiegania się o zwrot nadpłaconego VAT...
- u, wykazanego w rzekomo 'pustych' fakturach wystawianych na rzecz skarżącej., Odnośnie transakcji zakupu złomu od A. B. skarżąca wskazała na nieprzydatność zeznań M.B....

I SA/Rz 60/11 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2011-06-09

o średnie ceny kształtujące się w handlu podobnym asortymentem. Zarzucono również organowi brak odniesienia się do faktu wystawienia pustych faktur w aspekcie poniesienia...
za wystawianie 'pustych faktur' w wysokości naliczonej procentowo ('11%') od wartości netto wynikającej z pustej faktury VAT., Potwierdzeniem powyższego miały...

I SA/Wr 857/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-09-13

mu odpowiedzialność karna i podatkowa w związku, z wykorzystywaniem 'pustych' faktur zakupu, dlatego też mógł dowolnie pomawiać inne osoby., W kwestii zakupu złomu od A.B. skarżąca...
'pustych faktur', zawierał zapiski dotyczące okresu od stycznia do maja 2006 r. Nie można zatem było na jego podstawie wyciągać wniosków dotyczących okresów późniejszych...

I SA/Wr 1085/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-02-17

ust. 2 p.t.u., którego celem jest wyłączenie z systemu VAT zachowań nielegalnych, sprzecznych z prawem. Według podatnika obrót pustymi fakturami nie podlega...
odwoławczego, faktury wystawione z tytułu dostawy towarów i ich transportu, dokumentują transakcje niedokonane, czyli są 'pustymi' fakturami. Konsekwencją powyższego...
1   Następne >   +2   +5   +10   76