Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

I FSK 2015/14 - Wyrok NSA z 2016-05-24

(Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm.), zwanej dalej 'Uptu'. Obowiązek ten wynikał z wprowadzenia przez skarżącą do obrotu tzw. 'pustych faktur', wystawionych na rzecz firmy...
. Organ odwoławczy podkreślił, że skarżąca i firma I. C. wzajemnie wystawiały sobie 'puste faktury', z których odliczały podatek naliczony. Zdaniem organu, w świetle...

VIII SA/Wa 1096/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-07-06

bowiem udział w oszustwach podatkowych polegających na wystawianiu pustych faktur. Organ I instancji powołał się między innymi na decyzję z [...] lutego 2015 r. wydaną...
decyzji, że [...] Sp. z o. o. zarządzana przez K. C. wystawiała tzw. 'puste faktury' między innymi dla skarżącego. Naczelnik US powołał się także na dowody zebrane...

III SA/Wa 2387/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-13

przez tę spółkę na rzecz Spółki z o.o. [...] uznano za tzw. puste faktury i na podstawie art. 108 u.p.t.u. wykazany w nich podatek określono jako podatek do zapłaty. Od decyzji...
. przesłuchany w charakterze świadka przez pracowników UKS w G. (karty 1654-1655) zeznał, że wystawiał faktury w imieniu spółki [...] sp. z o.o. Były to puste faktury...

III SA/Wa 406/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-11

przy wprowadzaniu do obrotu tzw. 'pustych' faktur; nie widział oleju silnikowego i jego przeładunku, nie zamawiał towaru ani nie organizował jego transportu, nie płacił...
transakcje, które faktycznie nie miały miejsca, są więc pustymi fakturami, które nie potwierdzają transakcji gospodarczych, więc nie stanowią podstawy do odliczenia zawartego...

VIII SA/Wa 651/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-10

. także wystawiał tzw. 'puste faktury'. Wskazał przy tym na dowody zebrane przez Prokuraturę Apelacyjną w R. w toku śledztwa (sygn. akt [...]), w toku którego postanowieniem...
wynika, że [...] na podstawie tzw. pustych faktur wystawionych na jej rzecz wystawiała tzw. puste faktury dla skarżącego. Przedstawił nadto schemat działań podejmowanych...

III SA/Wa 3093/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-24

Skarżący zarzucił:, - błąd w ustaleniach faktycznych polegający na uznaniu, że zakwestionowane faktury VAT wystawione przez spółkę z o.o. [...] na rzecz Skarżącego 'są puste...
z naszych poczt. Żona nie miała najmniejszego pojęcia, że jest to coś niezgodnego z prawem, że są to 'puste ' faktury. A. C. wytworzone przez siebie faktury przesyłał...

I FSK 322/15 - Wyrok NSA z 2016-08-30

wynikało, że działalność firmy E. polegała jedynie na wystawianiu pustych faktur nieodzwierciedlających rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. Ponadto organ kontroli...
., której działalność w badanym okresie, faktycznie skupiła się przede wszystkim na wystawianiu tzw. pustych faktur. Jak wskazał Sąd drugiej instancji, chodzi tu o ogólny obraz...

III SA/Wa 1934/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-07

brak wyjaśnienia jego udziału w procederze wystawiania pustych faktur i relacji pomiędzy zeznaniami wskazanych świadków i pozyskanych z Prokuratury Okręgowej w C. wyjaśnień...
., sygn. akt II FSK 42/09)., Ze zgromadzonego materiału dowodowego wynika, że Skarżący był aktywnym uczestnikiem procederu i świadomie akceptował 'puste' faktury...

VIII SA/Wa 328/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-22

., z którego treści wynika, że B. na podstawie tzw. pustych faktur wystawionych na jej rzecz wystawiała tzw. puste faktury dla skarżącej. Przedstawił nadto schemat działań...
majątkowych związanych z wprowadzaniem do obrotu gospodarczej fikcyjnych (tzw. pustych) faktur VAT przez podmioty o nazwach [...] sp. z o. o., [...] sp. z o. o., [...] sp...

III SA/Wa 625/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-24

wystawiał puste faktury, albo stemplował pieczątkami firmowymi faktury lub karty A4 'in blanco'; do przestępczego procederu namówił go kolega, z którym uczęszczał...
do szkoły budowlanej - M. S., który skontaktował go z p. M. i p. M. - właścicielami Spółek 'J.' i 'K.', którzy obiecali mu ww. wynagrodzenie za wypisywanie pustych faktur. W. S...
1   Następne >   +2   +5   +10   100