Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Op 148/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-10-15

do obrotu paliw bez opłacenia akcyzy zajmował się także wystawianiem i sprzedażą tzw. 'pustych faktur', których celem było wyłącznie zaniżenie zobowiązań podatkowych...
., Według podatnika bezpodstawny jest również zarzut dostarczania pustych faktur, ponieważ świadek K. zeznał, że wystawianiem pustych faktur zajął się dopiero w 2005r...

I SA/Wr 989/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-12-03

pustych faktur mających potwierdzić dokonanie zakupu paliwa. Zeznał, że w początkowej fazie współpracy tj. w 2003 r. substancje sprzedawane następnie skarżącej nabywał...
, że W. S. działający w imieniu swojej żony był świadomym uczestnikiem procederu wystawiania pustych faktur legalizujących obrót paliwem niewiadomego pochodzenia. Tym samym...

I SA/Wr 990/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-12-03

działalność gospodarczą., W oparciu o te dowody ustalono, że latach 2006 i 2007 r. współpraca pomiędzy firmą skarżącej a firmą G. K. ograniczała się do wystawiania 'pustych faktur...
, że W. S. działający w imieniu swojej żony był świadomym uczestnikiem procederu wystawiania pustych faktur legalizujących obrót paliwem niewidomego pochodzenia. Tym samym...

I SA/Op 104/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-10-15

przez w/w osoby procederu dotyczącego handlu niepełnowartościowym paliwem silnikowym oraz wystawiania tzw. 'pustych' faktur., W oparciu o przekazane Urzędowi Kontroli Skarbowej...
, poza procederem wprowadzania do obrotu paliw bez opłacenia akcyzy zajmował się także wystawianiem i sprzedażą tzw. 'pustych faktur', których celem było wyłącznie zaniżenie...

I SA/Ol 728/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-03-17

, a działalność Spółki polegała na wystawianiu pustych faktur odbiorcom z woj. wielkopolskiego. Puste faktury na paliwo wystawiał również poprzedni właściciel i były prezes G.W....
, że otrzymują puste faktury, które wykorzystywali do zaniżenia podatku VAT lub zalegalizowania paliwa bezakcyzowego pochodzącego z niewiadomych źródeł. Organ podkreślił...

I SA/Op 147/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-10-15

do obrotu paliw bez opłacenia akcyzy, zajmował się także wystawianiem i sprzedażą tzw. 'pustych faktur', których celem było wyłącznie zaniżenie zobowiązań podatkowych...
dostarczania pustych faktur, ponieważ świadek K. zeznał, że wystawianiem pustych faktur zajął się dopiero w 2005r. - zeznania z Prokuratury z dnia. 10.07.2007r. Innym...

I SA/Wr 318/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-06-16

, ale - mając możliwość zaewidencjonowania zakupu i sprzedaży paliwa - wystawiał 'puste' faktury w celach zarobkowych, o czym wiedział jego kontrahent J. S. , który za fakturę...
spornej faktury G.K. kilkakrotnie zeznał, iż od 2003 r. zajmował się wystawianiem i sprzedażą 'pustych' faktur, co miało służyć zaniżaniu zobowiązań u jego kontrahentów...

I SA/Wr 127/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-05-28

. wystawiał na rzecz skarżącej 'puste faktury' lub tzw. 'faktury na koszty' nie odzwierciedlające żadnych transakcji. Ustalono, że biorąc udział we wskazanym procederze obrotu...
w 2003 r. zakupu paliwa w ilości kilku cystern, po czym dalsza współpraca ograniczała się jedynie do wystawiania pustych faktur. Wyjaśniał, że inicjatywa wystawiania...

I SA/Wr 128/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-05-28

postepownia karnego przyznał, że w 2005 r. wystawiał na rzecz skarżącej 'puste faktury' lub tzw. 'faktury na koszty' nie odzwierciedlające żadnych transakcji. Ustalono...
, należąca do jednej z firm Państwa S., dokonała w 2003 r. zakupu paliwa w ilości kilku cystern, po czym dalsza współpraca ograniczała się jedynie do wystawiania pustych faktur...

I SA/Go 58/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-03-25

gratyfikacji, jakie otrzymywał za wystawianie pustych faktur. Wystawił dużo faktur z podwójną numeracją do transakcji, które nie miały miejsca i dlatego...
nie ewidencjonował ich w dokumentacji podatkowej. W późniejszych zeznaniach przyznał jednak, że za wystawianie 'pustych faktur' otrzymywał na początku 8 gr za litr, później 12 gr...
1   Następne >   +2   +5   +10   60