Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III SA 1570/99 - Wyrok NSA z 2000-02-08

regulacji zawartej w analizowanym przepisie było zapobieżenie możliwym przypadkom wystawiania tzw. 'pustych faktur' nie obrazujących rzeczywistego obrotu...
. Obowiązek podatkowy ma w tym przypadku postać swoistej sankcji, która polega na tym, że każdy wystawca tzw. pustej faktury musi się liczyć z koniecznością zapłaty...

SA/Rz 477/99 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2000-11-23

tzw. pustych faktur lub faktur /rachunków uproszczonych/ nieadekwatnych do rzeczywistej treści dokonywanych transakcji, jednakże jest przepisem obowiązującym...
, czyli niezależnie od tego, czy zaistniał obrót będący podstawą opodatkowania tymże podatkiem, każdy wystawca tzw. pustej faktury musi liczyć się z koniecznością zapłaty...

I SA/Gd 2125/99 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2000-07-14

zapobieżenie możliwym przypadkom wystawiania tzw. pustych faktur czy rachunków uproszczonych, nie obrazujących rzeczywistego obrotu. Jak to bowiem wynika z brzmienia art. 33 ust...
VAT, jak również niezależnie od rozmiaru i konsekwencji podatkowych tego obrotu - każdy wystawca tzw. pustej faktury liczyć się winien z koniecznością zapłaty wykazanego...

III SA 2473/99 - Wyrok NSA z 2000-11-21

w konkretnej sprawie, gdyż odnosi się do tzw. pustych faktur tworzących fikcyjny obrót gospodarczy. W świetle dokonanych ustaleń, wykonanie usługi na rzecz skarżącej spółki...
obniżenia podatku naliczonego w kwietniu 1996 r. z faktury wystawionej w styczniu 1996 r. Uznając, iż naruszona została dyspozycja art. 19 ust. 3 Urząd wydał decyzję...

III SA 1715/99 - Wyrok NSA z 2000-12-19

zapobiegającej wystosowaniu tzw. 'pustych' faktur, tj. faktur nie obejmujących żadnej rzeczywistej sprzedaży., Ponadto przyjęcie takiego rozumienia art. 33 ust. 1 ustawy...
Brak korekty faktury /rachunku uproszczonego/ uniemożliwia zmniejszenie obrotu, nawet gdyby obie strony transakcji zgodnie twierdziły, że rzeczywista należność...

III SA 2481/99 - Wyrok NSA z 2000-12-01

, iż obowiązek ów powstaje w każdym przypadku wystawienia tzw. pustej faktury /rachunku uproszczonego/, a więc także wtedy, gdy dana sprzedaż nie była objęta obowiązkiem podatkowym...
bowiem w ramach szeroko rozumianego 'nabycia', o którym mowa w ust. 1, nabycie towarów i usług stwierdzone fakturą /nabycie sensu stricto/ oraz import stwierdzony dokumentem...

I SA/Wr 1286/99 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2000-08-10

było zamknięte, zaś z relacji sąsiada wynikało, że mieszkanie jest puste a właściciel rzadko w nim przebywa. Natomiast pracownik firmy 'A.' Cezary K. oświadczył w dniu...
naliczonego fakturę z dnia 30 czerwca 1995 r. (...), wystawioną przez firmę 'A.' a dokumentującą zakup usług doradztwa prawnego na kwotę netto 11.000 zł i podatek VAT 2.420 zł...

III SA 423/99 - Wyrok NSA z 2000-02-01

złączone z towarem /np. butelki/ oraz opakowania zwrotne /puste butelki/ czy opakowania związane z transportem napojów /np. skrzynki/., Skarżący podkreślił, iż w wypadku...
, czy zwrot pustych butelek. W takiej sytuacji wywody skargi co do obrotu butelkami nie mają żadnego znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy., Wypada natomiast zauważyć...

II SA 1779/99 - Wyrok NSA z 2000-09-06

. Przeróbce poddane zostały układy min-max w zasobnikach banku. Tak więc wszystkie 'banki' w automatach były puste i dokonanie wypłat z tych automatów było fizycznie...
będzie ustalona protokolarnie, okresowo co 14 dni. Płatność gotówki bezpośrednio po ustaleniu przychodu. Na ustaloną sumę zostanie wystawiona faktura. W przypadku zwłoki...