Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Lu 906/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-04-06

od towarów i usług. Wskazują na to zeznania R. B. - P. Zarządu m.in. [...] G. , M. H. , który zeznał, że kierował procederem wystawiania pustych faktur przez spółki: P. , P...
się wyłącznie do wystawiania pustych faktur. Wszystkie faktury wystawione przez ten podmiot nie dokumentują zatem faktycznych transakcji gospodarczych. Ustalenia powyższe...

I SA/Bk 169/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-05-30

, a skarżąca Spółka nie tylko nie brała świadomego i aktywnego udziału w wystawianiu 'pustych faktur', lecz także pomimo podjęcia czynności weryfikacyjnych wymaganych...
te wystawiały 'puste' faktury za wynagrodzenie zależne od ilości litrów paliwa wykazanego na tych fakturach. Z zeznań E. R. - Prezesa F. oraz J. N - jednego z uczestników...

I FSK 801/16 - Wyrok NSA z 2018-03-02

' faktur między innymi dla M. i D., 2.2. Dyrektor IS zwrócił uwagę, że Spółka wystawiła faktury korygujące do rzeczonych 'pustych' faktur oraz skorygowała deklaracje podatkowe...
przyjęcie, że art. 29 ust. 4a u.p.t.u. nie ma zastosowania przy korektach pustych faktur oraz art. 108 ust. 1 u.p.t.u. w związku z art. 203 dyrektywy 112 przez błędne...

VIII SA/Wa 780/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-17

Okręgową w Ł. i nie wykazał, że działalność skarżącej jest powiązana z działalnością grupy przestępczej trudniącej się wystawianiem tzw. pustych faktur. Bezpodstawnie obciążył...
materiału dowodowego uzasadnia stwierdzenie, że [...] sp. k. i [...] sp. z o. o. tylko stwarzały w 2013 r. pozory istnienia, wystawiając tzw. 'puste faktury' m. in...

III SA/Wa 4033/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-19

nie posiadała środków trwałych oraz nie zatrudniała żadnych pracowników. Świadek podkreślił, że wystawiał tzw. 'puste faktury' za co pieniądze otrzymywał od organizatora...
. Świadek zeznał, że miesięcznie wystawiał 'puste faktury' na kwotę nie mniejszą niż 2.500.000 zł., DIAS wskazał, że R.B. odwołał później swoje zeznania oświadczając...

III SA/Wa 4032/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-19

wskazanym. Firm korzystających z faktur były setki. Świadek zeznał, że miesięcznie wystawiał 'puste faktury' na kwotę nie mniejszą niż 2.500.000 zł., DIAS wskazał, że R.B....
w przesłuchaniach innych osób., W szczególności proceder wystawiania 'pustych faktur' opisał dokładnie M.H., który podał, że wszystkim kierował P.D. Wskazana osoba miała...

I SA/Lu 160/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-04-27

wątpliwości, jednakże ich materialna treść nie odpowiada rzeczywistości, bowiem nie odzwierciedlają one faktycznych zdarzeń gospodarczych i są tzw. 'pustymi fakturami...
paliw w okresie od [...] do [...] r. proceder wystawiania dla wielu podmiotów tzw. 'pustych faktur'. Faktury te wystawiane były na podstawie od kilku do nawet kilkuset...

I SA/Wr 1210/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-03-13

ten nabył granulat srebra od firmy G - K. M., które nie prowadziło działalności gospodarczej i wystawiało 'puste faktury'., Wiceprezes spółki A. S. wskazała ww. podmioty...
, zmierzające do realizacji pozorowania łańcucha dostaw pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w proceder wystawiania 'pustych faktur', w którym uczestniczył. W łańcuchu dostaw...

VIII SA/Wa 154/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-16

biorące udział w pośredniczeniu bądź wystawianiu pustych faktur miały przy tym świadomość swojego udziału w oszukańczym procederze mającym na celu jedynie wyłudzenia...
podejrzanego (współwłaściciela oraz Prezesa Zarządu Spółki), który opisał schemat oszukańczego procederu, polegającego na wystawianiu przez niego pustych faktur na polecenie M. H...

VIII SA/Wa 782/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-17

jest powiązana z działalnością grupy przestępczej trudniącej się wystawianiem tzw. pustych faktur. Bezpodstawnie obciążył skarżącą odpowiedzialnością za ewentualne uchybienia...
zebranego w sprawie materiału dowodowego uzasadnia stwierdzenie, że [...] sp. z o. o. tylko stwarzała pozory istnienia, wystawiając tzw. 'puste faktury' m. in. dla skarżącej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100