Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

FPS 2/02 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2002-04-22

prawnego przez podatnika tzw. 'pustych' faktur, tj. faktur nie dokumentujących rzeczywistego obrotu, uzasadnia zastosowanie przepisu art. 33 ust. 1 ustawy o VAT...
wypadkom wystawiania tzw. 'pustych faktur', nie obrazujących rzeczywistego obrotu. Przepis ten zatem ma charakter swoistej sankcji zapobiegającej takim przypadkom...

III SA 618/01 - Wyrok NSA z 2002-09-25

wskazują, iż wykonanie przewidzianych prawem obowiązków rejestracyjnych oraz wystawianie 'pustych' faktur VAT były jedynymi czynnościami faktycznie dokonywanymi...
Faktura stwierdzająca czynności, które nie zostały dokonane nie jest 'pustą' fakturą, o której mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku...

III RN 119/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-07-09

. Niewątpliwie przepis powyższy ma charakter sankcyjny w celu zapobiegania wystawianiu tzw. pustych faktur lub faktur /rachunków uproszczonych/ nieadekwatnych do rzeczywistej...
z wykazaną kwotą podatku od towarów i usług, czyli niezależnie od tego, czy zaistniał obrót będący podstawą opodatkowania tymże podatkiem, każdy wystawca tzw. pustej faktury...

III RN 41/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-03-07

, gdyż siedziba Spółki 'A.' mieści się w mieszkaniu Andrzeja S., które w dniu kontroli było zamknięte, zaś z relacji sąsiada wynikało, że mieszkanie jest puste a właściciel...
granic swobody osądu sędziowskiego., 4. Organy podatkowe są obowiązane do badania nie tylko wysokości kwoty podatku naliczonego, lecz również walorów formalnych faktury...