Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Gl 390/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2023-01-12

nie było, a otrzymane i wystawione faktury były tzw. 'pustymi fakturami', stworzonymi jedynie w celu uzyskania korzyści podatkowej, poprzez odliczenie podatku...
materiał nie daje żadnych podstaw do twierdzenia, iż mamy do czynienia z tzw. 'pustymi fakturami', a nie z rzeczywistymi dostawami towarów do jego firmy. Natomiast...

I SA/Gd 1163/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2023-01-17

. Załączone do akt sprawy: umowy na wykonanie usług budowlanych i protokoły odbioru końcowego robót budowlanych wystawione zostały tylko do uwierzytelnienia 'pustych faktur...
, nie dokumentują rzeczywistych transakcji gospodarczych i są tzw. pustymi fakturami, stwierdzającymi czynności, które nie zostały dokonane., Konsekwencją ww. ustaleń...

I SA/Gd 1146/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2023-01-11

strony, wyjaśnienia A. R. odnośnie przyczyn wystawiania pustych faktur i źródła utrzymania kontrahenta spółki, co jednoznacznie wynika z uzasadnienia decyzji., Spółka...
nie potwierdza stawianej przez organy podatkowe tezy o tzw. 'pustych fakturach' wystawianych przez ww. na rzecz spółki,, 2.art. 122 w zw. z art. 127 i art. 187 § 1 O.p....

I SA/Ol 379/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2023-01-25

brał udział w oszustwie polegającym na wprowadzeniu fikcyjnych faktur do obrotu prawnego, jego działalność miała za zadanie legalizować proceder pustych faktur...
. W. wystawiała 'puste faktury' na rzecz innych podmiotów, co potwierdza ostateczna decyzja Naczelnika Urzędu Skarbowego w W. z 28 października 2020 r. wydana wobec M. i J...

I SA/Bd 531/22 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2023-01-10

, że skarżąca wiedziała wystawianiu 'pustych' faktur przez Y. A. sp. z o.o. i P. P. sp. z o.o., W decyzji organ podatkowy odniósł się do zeznań złożonych przez pracowników...
, że usługi recepcyjne faktycznie nie były wykonywane, a dokumentujące tą usługę fakturyfakturami 'pustymi'. Całe postępowanie podatkowe było ustawione pod wcześniej...

I SA/Łd 832/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2023-01-19

, że również w późniejszym okresie zajmowała się ona procederem wystawiania 'pustych faktur' i nie prowadziła rzeczywistej działalności gospodarczej. Powyższe potwierdził...
'pustych faktur' i nie prowadziła rzeczywistej działalności gospodarczej, co potwierdził Naczelnik U.S. Warszawa - Mokotów wydając decyzję nr 1433-SPV-2.4103.89.2018.11.MT z 21...

I SA/Op 349/22 - Wyrok WSA w Opolu z 2023-01-18

przykładowymi wyrokami, z której wynika, że w sytuacji gdy Strona jest świadoma posługiwania się 'pustymi fakturami', tak jak to miało miejsce w skarżonej sprawie...
. nr 487-472) oraz za okres styczeń, luty, marzec, maj, czerwiec, wrzesień, październik i listopad 2017 r. (k. 445-429), w których wskazano, że Pan A. W. wystawiał 'puste...

I SA/Po 551/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2023-01-17

pogląd głoszący, że obawa niewykonania zobowiązania podatkowego uzasadniać może okoliczność, iż zadeklarowane przez podatnika nabycia mogły wynikać tzw. 'pustych faktur...
pustych faktur, mogą usprawiedliwiać ustanowienie zabezpieczenia [tak: wyrok NSA z 12 marca 2021 r., I FSK 1434/18]. Podkreślić przy tym należy, że podejrzenia...

I SA/Gl 1056/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2023-01-12

wyprodukowane w przyszłości. Z tego wywiódł, że ujmowała transakcje, które w rzeczywistości nie miały miejsce. Innymi słowy, według ustaleń kontroli księgowała tzw. puste faktury...
. Potwierdzenie tych ustaleń oznaczać będzie, że strona wprowadziła do obrotu prawnego tzw. puste faktury VAT, bezskuteczne prawnie i nie wywołujące żadnych skutków podatkowych...

I SA/Gl 765/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2023-01-12

w przyszłości. Z tego wywiódł, że ujmowała transakcje, które w rzeczywistości nie miały miejsce. Innymi słowy, według ustaleń kontroli księgowała tzw. puste faktury...
. Potwierdzenie tych ustaleń oznaczać będzie, że strona wprowadziła do obrotu prawnego tzw. puste faktury VAT, bezskuteczne prawnie i nie wywołujące żadnych skutków...
1   Następne >   3