Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Wr 1614/93 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1994-03-23

, a to przez pozostawienie pustych, nie wypełnionych i nie wykreślonych miejsc, jak również przez ogólnikowe jedynie określenie przywożonego towaru jako 'maszyny do produkcji...
preferencyjnego, powiela błędy świadectwa pierwotnego, uzupełnione jeszcze przez brak wskazania faktury handlowej oraz podpisu funkcjonariusza celnego dokonującego...