Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 658 Bezczynność X

III SAB/Wa 22/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-06

i wprowadzania do obrotu prawnego tzw. 'pustych' faktur VAT., Organ podatkowy wyjaśnił również, że dotychczas podjęto inne czynności takie jak: zwrócenie się 24 lipca 2015 r...
się jedynie do wystawiania i wprowadzania do obrotu prawnego 'pustych' faktur VAT., Niezależnie do tego organ podatkowy występował z kolejnymi pismami (24 lipca 2015 r. do Dyrektora Urzędu...

I SAB/Rz 6/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-12-20

opodatkowanych, lecz były tylko wystawcami ,,pustych' faktur VAT., W tym zakresie organ przyjął, że w relacjach z wyżej wymienionymi osobami spółka nie zachowała należytej...
uznanymi przez organ za wystawców pustych faktur,, 2) wystąpienie do organu właściwego do prowadzenia systemu INTRASTAT o przekazanie danych, dotyczących dokonanych...

III SAB/Wa 4/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-18

przekazywane były jedynie 'puste' faktury dokumentujące fikcyjne transakcje. Podmioty dokonujące pozorowanego obrotu towarem, którego nabywcą była Spółka, nie prowadziły...
. stwierdzono zaewidencjonowanie faktur dokumentujących sprzedaż kawy, wystawionych przez T. sp. z o.o. oraz odpowiadające im faktury sprzedaży wystawione przez Stronę na rzecz T...

III SAB/Wa 3/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-18

z dotychczasowych ustaleń wynika, że pomiędzy podmiotami przekazywane były jedynie 'puste' faktury dokumentujące fikcyjne transakcje. Podmioty dokonujące pozorowanego obrotu towarem...
zaewidencjonowanie faktur dokumentujących sprzedaż oleju rzepakowego, wystawionych przez P.H.U A. O. A., B. SP. z o.o. oraz odpowiadające im faktury sprzedaży wystawione przez Stronę...

I SAB/Sz 5/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-04-16

, w tym możliwości złożenia korekt deklaracji podatkowych w związku z ewidencjonowaniem w księgach podatkowych spółki tzw. pustych faktur, do których przyznał się P. A., w postępowaniu...

II SAB/Wa 353/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-06

przebiegiem transakcji i czy wykazana wartość tej transakcji jest prawidłowa, tym bardziej, że wystawianie tzw. pustych faktur sprzedaży, które nie dokumentują rzeczywistych...
zawartych z adwokatem I. W. (zwany dalej: 'Adwokatem'); - skanów i kserokopii faktur wystawionych w związku z umowami na świadczenie obsługi prawnej, o których mowa w pkt 1...

III SAB/Wa 11/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-07-12

. z o. o. w rzeczywistości nie prowadzili działalności gospodarczej, zaś ich rola ograniczała się jedynie do wystawiania i wprowadzania do obrotu prawnego tzw. 'pustych...
, na podstawie faktur VAT wystawionych przez te podmioty. Towary w postaci złota próby 999 Skarżący dostarczył i rozliczył w deklaracji za styczeń 2014 r. w ramach...

I SAB/Wr 11/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-03-06

od podmiotów nieistniejących lub działających dla pozoru oraz wystawiający 'puste faktury' dla innych podmiotów. Ponadto stwierdzono, że transport towaru w postaci złota...
w terminie 25 dni zwrotu VAT za ww. okres na rachunek bankowy w kwocie 2.713.433 zł. Organ podatkowy stwierdził, że rozliczenie faktur poprzez potrącenie wzajemnych...

I FSK 453/18 - Wyrok NSA z 2018-05-29

) nie dokonały żadnych nabyć, a w konsekwencji i żadnych dostaw oleju rzepakowego. Działalność Spółki polegała na wprowadzeniu do obiegu prawnego pustych faktur...
., Wyjaśnił, że w toku kontroli podatkowych prowadzonych wobec Spółki ustalono, że faktury VAT, dokumentujące zarówno dokonane przez nią nabycia jak i dostawy oleju rzepakowego...

I SAB/Po 3/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-03-31

do zwrotu wynika z faktur dokumentujących rzeczywiste transakcje dostaw, czy też Spółka uczestniczy w obrocie pustymi fakturami. Czynności organu prowadzone w ramach...
dostawę bądź eksport towarów oraz kwota podatku naliczonego wykazanego w deklaracji VAT-7 za czerwiec 2013 r. wynika z faktur dokumentujących kwoty należności...
1   Następne >   3