Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Op 41/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2007-03-27

ich treścią, a prawo do wypełniania pustych postulatów treścią, ich uszczegóławiania zawiera się właśnie w delegacji art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy., Wojewódzki Sąd...
ustawy wskazuje jedynie na niezbędne elementy umowy., W § 20 ust. 4 Rada ustaliła, iż termin zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki wskazany jest w fakturze...