Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

III SA/Wa 2554/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-02

2017 r. brak jest faktur ujętych w ewidencjach zakupu, które wystawione zostały przez U. oraz T. sp. z o.o., Wystawiane przez Stronę puste faktury nie skutkowały...
powstaniem należności, które mogła egzekwować od R.R. Identycznie w przypadku pustych faktur wystawionych przez R.R. i T. sp. z o.o. - nie istniało zobowiązanie, które Strona...

I SA/Sz 258/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-08-06

spowodowało, że spółka M. B. wprowadziła do obrotu prawnego tzw. 'puste faktury' (nie odzwierciedlające rzeczywistego przebiegu zdarzenia gospodarczego) w celu umożliwienia...
prawnego tzw. 'puste faktury'. Korekta ta została sporządzona za okres, w którym faktury (pierwotne) zostały wprowadzone do obrotu, a nie w dacie otrzymania korekty...

III SA/Wa 2011/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-28

działalność nielegalną, polegającą na wystawianiu i wprowadzaniu do obrotu 'pustych faktur', co potwierdzają zeznania osób występujących w imieniu ww. spółki, tj. L.L....
- wiceprezesa zarządu, R.B. - prezesa zarządu oraz osób uczestniczących w procederze wystawiania 'pustych faktur' - M.H. i E.R., Z zeznań ww. osób, bezspornie wynika...

I FSK 2015/14 - Wyrok NSA z 2016-05-24

(Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm.), zwanej dalej 'Uptu'. Obowiązek ten wynikał z wprowadzenia przez skarżącą do obrotu tzw. 'pustych faktur', wystawionych na rzecz firmy...
. Organ odwoławczy podkreślił, że skarżąca i firma I. C. wzajemnie wystawiały sobie 'puste faktury', z których odliczały podatek naliczony. Zdaniem organu, w świetle...

III SA/Wa 498/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-21

, nie sposób uznać, że Skarżący działał w obrocie gospodarczym w tzw. 'dobrej wierze'. Dokonywał bowiem nabyć na podstawie 'pustych' faktur, które nie dokumentowały...
wprowadzania do obrotu pustych faktur., Organ odwoławczy przytoczył treść zeznań J. K. złożonych podczas przesłuchania w charakterze podejrzanego przeprowadzonego 29 lipca...

III SA/Gl 2090/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-06-05

grupie przestępczej mającej na celu wystawianie tzw. 'pustych' faktur VAT i nie zeznawali prawdy ze względu na obawę konsekwencji prawnych. Tymczasem prezes Spółki...
pustą fakturę na sprzedaż złomu to następnego miesiąca lub później jego firma 'E' wystawiała puste faktury VAT na taką samą ilość złomu. Autorem tego pomysłu według...

I SA/Lu 906/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-04-06

od towarów i usług. Wskazują na to zeznania R. B. - P. Zarządu m.in. [...] G. , M. H. , który zeznał, że kierował procederem wystawiania pustych faktur przez spółki: P. , P...
się wyłącznie do wystawiania pustych faktur. Wszystkie faktury wystawione przez ten podmiot nie dokumentują zatem faktycznych transakcji gospodarczych. Ustalenia powyższe...

III SA/Wa 1266/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-14

do obiegu gospodarczego w 2008 r. szereg tzw. pustych faktur, niedokumentujących wykonania opisanych w nich czynności, a w tym m.in. tzw. puste faktury, wystawione na rzecz...
skarżącej, opisanych w spornych fakturach, a wystawione pod tymi firmami faktury stanowią tzw. puste faktury. Wynika to z zeznań i wyjaśnień, złożonych w charakterze...

III SA/Gl 125/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-07-14

zeznań w Prokuraturze. Nadto organ podniósł, iż zeznania R. H. oraz K. G. wskazują, iż złom zalegalizowany w oparciu o puste faktury był przedmiotem transakcji pomiędzy...
dokonywanych bez faktur konieczne było nabycie 'pustych' faktur VAT, a jednym ze źródeł faktur VAT był R. H., a także M. G., nadto w handel złomem zaangażowane były firmy 'H...

I SA/Po 417/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-10-03

.. A., jako przedstawiciela osoby prawnej - prezesa zarządu [...], sprowadzała się do wystawiania pustych faktur sprzedażowych, za którymi nie było obrotu gospodarczego. W okresie...
dla których dostarczali puste faktury na zakup paliwa. Jedną z osób odbierających tylko puste faktury dla swoich klientów był P. F.. Podawał on wszystkie dane firm...
1   Następne >   +2   +5   +10   100