Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zatrudnienie X
  • Symbol

III SA 366/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-05-31

od towarów i usług i wystawieniu tzw. 'pustych' faktur, do których miał zastosowanie art. 33 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym...
w fakturze wystawionej przez usługodawcę. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Jerzy Rypina, Sędzia NSA Małgorzata...