Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

II SA/Lu 983/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-12-19

- [...] złotych. Skarżąca oświadczyła, że jest wraz z matką współwłaścicielką mieszkania o powierzchni [...] m2, zadłużonego, stojącego puste, nie wykorzystywanego. W związku...
([...] złotych miesięcznie). Do pisma dołączono faktury VAT i rachunki., Starszy referendarz sądowy stwierdził, że:, Stosownie do art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia...