Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

III SA/Lu 803/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-02-25

kuriozalna (przypomina swoiste 'przelewanie z pustego w próżne') i trudną ją uznać za odpowiadającą interesowi publicznemu., Mimo obszernych wywodów organu w tej mierze trudno...
wydatków rzędu ok. 70 zł (k. 70 akt adm.);, - wydatki na energię elektryczną - faktura na kwotę ok. 600 zł za okres od 25.02 do 5.04.2013 r. (k. 42 i 69 akt adm.), daje...