Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

II SA/Po 651/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-10-18

lokalem włada bezumownie W. K., który prowadzi w nim działalność gospodarczą, świadcząc usługi fryzjerskie i rozlicza się z Miastem P. na podstawie comiesięcznych faktur...
listopada 2010 r., sygn. akt I SA/Wa 567/10. Podniesiono, że do 1988 r. na przedmiotowej działce nie zrealizowano żadnej inwestycji, teren działki był pusty...