Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

IV SA/Wa 2612/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-15

przednie, opony, tłumiki, maski, klapy tylne, osuszone silniki w ilości [...] szt., błotniki, węże do klimatyzacji i do wspomagania, puste zbiorniki wodne, elementy...
, drzwi, pasy przednie, opony, tłumiki, maski, klapy tylne, osuszone silniki w ilości 15 szt., błotniki, węże do klimatyzacji i do wspomagania, puste zbiorniki wodne...

IV SA/Wa 502/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-05-14

usuwania wszelkich innych odpadów do specjalnie do tego przeznaczonych pojemników na odpady nieczystości stałych i bieżącego wywożenia zbelowanej makulatury, pustych beczek...
stałych i bieżącego wywożenia zbelowanej makulatury, pustych beczek, pojemników metalowych i folii. Organy wskazując jednak, iż D. G. nie posiadał zezwolenia, o którym mowa...

IV SA/Wa 503/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-05-14

do specjalnie do tego przeznaczonych pojemników na odpady nieczystości stałych i bieżącego wywożenia zbelowanej makulatury, pustych beczek, pojemników metalowych i folii. D. G.nie...
nieczystości stałych i bieżącego wywożenia zbelowanej makulatury, pustych beczek, pojemników metalowych i folii. Organy wskazując jednak, iż D. G. nie posiadał zezwolenia...

II SA/Po 743/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-01-19

. Przy wjeździe do parku po lewej stronie widział pozostałość po drzewie w wysokości 1,5 do 2 m, które zostało ścięte, a po ścięciu drzewo było puste i spróchniały...
i pytany, czy ma pozwolenie na wycinkę powiedział, żeby tylko je usunąć razem z korzeniami, wyrwać korzenie. Rozliczenie było comiesięczne. Były faktury na rozliczenie...

II SA/Po 595/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-02-02

KEO 22,04 Mg., Ponadto organ wskazał, iż stwierdzono również brak odpowiadających KPO względem okazanych faktur VAT: nr [...] z dnia [...].01.2019 r. dla odpadów o kodzie...
na rzecz P. Sp. z o.o.; nr [...] z dnia [...].07.2019 r. dla odpadów o kodzie 16 81 02 o masie 23,1 Mg wystawionej przez 'E. ' Sp. z o.o. na rzecz [...]Okazane faktury VAT...

II SA/Kr 814/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-10-23

porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi (metalowa butla, 1 szt); 17 02 01 - drewno (deski, stemple, ok. 7...
wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi) [zdjęcie z dn. 4 sierpnia 2017: IMG_0412]. Strona zachodnia działki [...], jak i cała...

II OSK 451/11 - Wyrok NSA z 2012-07-06

. Podczas przeprowadzonych oględzin stwierdzono 13 sztuk zdemontowanych samochodów osobowych (pustych karoserii) oraz 7 sztuk częściowo uszkodzonych samochodów. W trakcie...
. Skarżący nabywali samochody, głównie osobowe, w Wielkiej Brytanii za pośrednictwem internetowych portali aukcyjnych. Powyższe potwierdza 13 faktur wystawionych przez podmioty...

IV SA/Wa 1466/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-30

przeprowadzonych oględzin zlokalizowano ostatecznie 13 sztuk zdemontowanych samochodów osobowych (pustych karoserii o wymienionych wyżej numerach VIN) oraz 7 sztuk...
potwierdza 13 faktur wystawionych przez podmioty brytyjskie ([...]) na rzecz kontrolowanych w dniach od 1 lutego do 2 czerwca 2008r. Z faktur tych wynika, iż strony nabyły...

II OSK 2019/13 - Wyrok NSA z 2015-03-25

, drzwi, pasy przednie, opony, tłumiki, maski, klapy tylne, osuszone silniki w ilości 15 szt., węże do klimatyzacji i do wspomagania, puste zbiorniki wodne, elementy...
na części, wg faktury z dnia 10 lutego 2009 r. oraz iż nowe części zostały zakupione w Polsce, a używane w stacjach demontażu w Wielkiej Brytanii bądź w Niemczech. Dowodu...

IV SA/Wa 1666/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-26

* - Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi, jeżeli miały...
o uznanie Kart Przekazania Odpadów, faktur VAT oraz oświadczeń osób przyjmujących odpady jako potwierdzenie poddania ich odzyskowi i recyklingowi, pozostaje w sprzeczności z art...
1   Następne >   2