Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

I SA/Wr 2390/97 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1999-02-16

roku nastąpił powrót pustego autobusu do J. Ten sam autobus w dniu 29 kwietnia 1996 roku wyjechał po pracowników do W., z którymi to powrócił do J. dnia 30 kwietnia 1996...
się w przeciwnym wypadku na kłopoty podczas jazdy, co mogło skutkować opóźnieniem transportu i dodatkowymi wydatkami. Dokonanie tej naprawy jest udokumentowane fakturą wystawioną...