Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

II SA 1779/99 - Wyrok NSA z 2000-09-06

. Przeróbce poddane zostały układy min-max w zasobnikach banku. Tak więc wszystkie 'banki' w automatach były puste i dokonanie wypłat z tych automatów było fizycznie...
będzie ustalona protokolarnie, okresowo co 14 dni. Płatność gotówki bezpośrednio po ustaleniu przychodu. Na ustaloną sumę zostanie wystawiona faktura. W przypadku zwłoki...

II SA/Sz 931/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-03-14

i włączone do eksploatacji. Na monitorze automatu [...] [...] nr [...] widoczna była informacja o pustym pojemniku na wypłaty wygranych ('[...]') i automat blokował dostęp...
do sklepu (pan [...]), Strona wystawiała faktury za dzierżawę, które następnie wysyłała na wskazany adres e-mail. Natomiast płatność od pana [...] otrzymywała w gotówce...

III SA/Łd 332/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-06-10

przedmiotowe urządzenia. Właściciele tych automatów sami zgłosili się do świadka z propozycją ich wstawienia do lokalu, który stał ówcześnie pusty. Pierwsze ze wstawionych...
, a urządzenie o nazwie Quiz należało do spółki C. Faktury były wystawiane przez firmy wydzierżawiające powierzchnię lokalu, natomiast płatność następowała gotówką poprzez...

III SA/Łd 466/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-07-11

września 2017 r. a w myśl jej postanowień Wydzierżawiający zobowiązał się wynająć na potrzeby Kancelarii powierzchnię (nieokreśloną - w umowie pozostawiono pustą rubrykę...
Wskazała, że urządzenia o nazwie CSANI zatrzymane w dniach 7 oraz 15 września 2015 r. zostały wstawione do lokalu w oparciu o faktury dzierżawy z dnia 1 grudnia 2014 r...

VI SA/Wa 2187/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-28

dla Zainteresowanych podmiotów zmiany treści pktu 22.6 Umowy, Koncesjodawca uznał, że sposób wypełnienia pustego miejsca we wzorze gwarancji bankowej stanowiącej...
za ich świadczenia związane z przedkładanymi Koncesjonariuszowi fakturami VAT. Podzielając zasadność sugestii jednego z Zainteresowanych podmiotów, Koncesjodawca dokonał zmiany...

III SA/Gl 754/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-12-06

przy tej okazji w trakcie eksperymentu, że urządzenie wypłacające monety było puste i nie można było zrealizować wygranych pieniężnych., Ustalenia kontroli wykazały zatem...
podatek VAT. Czynsz miał być płatny w oparciu o wystawiona fakturę VAT. Płatność następowała tylko w przypadku kiedy urządzenie było eksploatowane. W przypadku włamania...

III SA/Łd 974/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-09-27

się z serwisantem. Serwisant przyjeżdżał co jakiś czas zapełniać maszynę bilonem, jeżeli maszyna była pusta tzn. jeżeli nie było w niej pieniędzy. Ani skarżąca, ani nikt...
powyższego skarżąca wystawiała fakturę za dzierżawę lokalu. Fizycznie fakturę odbierał serwisant, wystawiona została tylko jedna faktura - kwiecień na kwotę 480 zł. Skarżąca...

III SA/Łd 273/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-05-23

wynajmującemu miesięcznie czynsz w wysokości 500 zł netto, płatny na podstawie stosownej faktury VAT, w terminie w niej określonym. W umowie zastrzeżono, iż najemca...
. Należy podkreślić, że jak wynika z protokołu kontroli w momencie jej podjęcia oraz cały czas podczas jej trwania lokal był pusty, nie była w nim obecna skarżąca...

III SA/Łd 1089/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-08-13

sposób do prowadzonej przez najemcę działalności), którego nota bene nigdy zresztą nie otrzymał (faktura nie została zapłacona przez najemcę). Nie można mówić o 'urządzaniu hazardu...