Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

VI SA/Wa 318/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-09-15

. Jednocześnie Urząd Kontroli Skarbowej w [...] wskazał, iż podejrzewa, że transakcje sprzedaży przez Spółkę: [...] Sp. z o.o. były fikcyjne i wystawiano jedynie 'puste' faktury...
za zgodność z oryginałem, kopii faktur sprzedaży do aptek w okresie od [...].01.2014 - [...].10.2014 r., W odpowiedzi na powyższe, strona wskazała, iż w ww. okresie dokonała...

II GSK 832/17 - Wyrok NSA z 2019-04-02

i Czechach. Jednocześnie Urząd Kontroli Skarbowej w Łodzi wskazał, iż podejrzewa, że transakcje sprzedaży przez Spółkę: C. Sp. z o.o. były fikcyjne i wystawiano jedynie 'puste...
do przekazania, potwierdzonych za zgodność z oryginałem, kopii faktur sprzedaży do aptek w okresie od 01.01.2014 - 31.10.2014 r., W odpowiedzi Spółka wskazała, iż w powyższym...

VI SA/Wa 456/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-11

lub innych danych (pole znajdujące się na ostatniej stronie jest puste). Spółka nie zajmuje się ich dystrybucją do poszczególnych klientów,, 2. art. 94a ustawy - Prawo...
, w tym faktu, że gazetki z lekami [...] i suplementami diety na etapie ich dostarczania do aptek nie posiadają żadnych danych i informacji o aptece (puste pole na ostatniej...

VI SA/Wa 209/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-25

[...] posiadają puste pola ponieważ są wynikiem ruchu wewnątrz magazynowego.Podobnie wyglądała sytuacja dotycząca rozchodu wybranych dostaw dla preparatu [...] 75mg tabl x 28...
dokumentu sprzedaży umożliwiającego weryfikację z rejestrem i ewidencją faktur sprzedażowych lub brak jest daty wystawienia faktury dla produktów leczniczych sprzedawanych...

II GSK 152/15 - Wyrok NSA z 2016-08-25

znajdujące się na ostatniej stronie jest puste). Spółka nie zajmuje się ich dystrybucją do poszczególnych klientów;, 2) art. 94a P.f. poprzez jego niewłaściwe...
żadnych danych i informacji o aptece (puste pole na ostatniej stronie gazetki) oraz faktu, iż ulotka [...] - lista z cenami oraz wykazem placówek nie jest wydawana...

II SA/Kr 2471/02 - Wyrok WSA w Krakowie z 2005-04-19

niepodłączona do sieci elektrycznej, brak ręcznika jednorazowego użycia przy umywalce do mycia rąk, nieprawidłowe przechowywanie pustych opakowań plastikowych (skrzynek...
.,, 8. kserokopia faktury nr [...] z dnia [...] 2002 r.,, 9. kserokopia oferty handlowej miody firmy 'H.' Spółki z o.o. z N. W odwołaniu wskazano, że powołane dowody...

II SA/Bd 171/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-04-09

obiekt ten był pusty - bez obecności ptaków; na posadzce jak i na zewnątrz przy wejściu do woliery znajdowały się resztki karmy dla ptaków zmieszane wraz z ich odchodami...
, którego dowód przedłożono do sprawy, a który budzi wątpliwości co do prawdziwości wykonania tego zabiegu (brak podpisu M. C., brak faktury)., W przypadku stwierdzenia...