Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

IV SA/Gl 1213/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-03-22

socjalny udał się więc do mieszkania wnioskodawcy G. przy ul. [...] i nikogo tam nie zastał, a sąsiedzi twierdzili, że lokal ten stoi pusty. Zgodnie z informacjami...
środowiskowy organ I instancji polecił przygotowanie do wglądu pracownika faktur, rachunków i innych dokumentów poświadczających wykonanie w 2014 r. generalnego remontu...