Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

IV SA/Wa 3007/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-04-20

fotograficzna i opisowa. Zdaniem skarżącej wszystkie samochody L. P. nawet puste ważą powyżej 15 ton naruszają postanowienia planu miejscowego i zakaz poruszania się po drogach...
betonu, na co posiada odpowiednie faktury. To wszystko powoduje, że bezsprzecznie należy uznać, że organ I. instancji nie wykonał zaleceń zawartych w wyroku sądowym, czym...