Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 606 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa X

VIII SA/Wa 463/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-08-09

r. z wykazanym przychodem w wysokości [...] zł, przy kosztach uzyskania przychodów [...] zł, wyciąg z rachunku bankowego żony za ostatnie sześć miesięcy oraz faktury...
bankowego związanego z prowadzoną działalności gospodarczą, bowiem nic z niego nie wynika. Skarżący złożył wygenerowany elektronicznie 'pusty' wydruk niezawierający żadnej...

III SA/Kr 912/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-12-14

materiału na obszarze nieruchomości nie wynika, jaka była jego ilość. Dowodem na tą okoliczność nie mogą być faktury sprzedaży kruszywa przy uwzględnieniu, iż A. K. posiadał...
przez organ I instancji opłaty eksploatacyjnej na podstawie ilości kruszywa ustalonego na podstawie faktur sprzedaży VAT. Przywołane dokumenty księgowe nie pozwalają...