Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 602 Ceny, opłaty, stawki taryfowe, nie objęte symbolem 611 X

III SA/Po 1036/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-02-03

, które usunęły z jego dokumentacji puste faktury firmy B. . Również zapłacony został podatek dochodowy z odsetkami. Z swej dokumentacji usunął wszystkie faktury związane...
z nielegalnych źródeł i dalej sprzedawane było do drobnych dostawców jako pełnowartościowy olej napędowy, jak również tzw. 'puste faktury' VAT za którymi nie było obrotu...

III SA/Po 32/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-08-17

Gospodarczej, sygn. akt [...] przekazała do Urzędu Skarbowego [...] zestawienie tzw. pustych faktur VAT sprzedaży oleju napędowego wystawianych przez spółkę B. Sp. z o.o....
paliwo z nielegalnych źródeł i dalej sprzedawane było do drobnych dostawców jako pełnowartościowy olej napędowy, jak również tzw. 'puste faktury' VAT za którymi...

III SA/Gl 1044/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-01-28

, gdyż faktury na podstawie których ustalono zakup oleju napędowego to tzw. puste faktury, za którymi nie szły dostawy towarów. Jeżeli paliwo nie zostało zakupione to opłata...
, że po powzięciu informacji o tzw. pustych fakturach dokonał korekty deklaracji w podatku VAT i wpłacił podatek nienależnie odliczony a wynikający z faktur zakupu od obu dostawców...

III SA/Po 421/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-02-25

nie dokonywała sprzedaży i nie była dostawcą oleju napędowego na rzecz skarżącego, lecz jedynie wystawiała tzw. 'puste' faktury, mające dokumentować te transakcje, wynikają...
tzw. 'puste faktury', co w szczególności wynika z postępowań kontrolnych dotyczących tej spółki., Podkreślić należy, że organy podatkowe nie miały w tej sytuacji obowiązku...

III SA/Gl 1041/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-02-26

jest nienależna, gdyż faktury na podstawie których ustalono zakup oleju napędowego to tzw. puste faktury, za którymi nie szły dostawy towarów. Jeżeli paliwo nie zostało...
Prokuratury Okręgowej w G., określenia w nim statusu T. W., a w szczególności w kontekście wystawiania pustych faktur i możliwości legalizowania nimi zakupów od innych...

III SA/Gl 1038/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-02-26

jest nienależna, gdyż faktury na podstawie których ustalono zakup oleju napędowego to tzw. puste faktury, za którymi nie szły dostawy towarów. Jeżeli paliwo nie zostało...
Okręgowej w G., określenia w nim statusu T. W., a w szczególności w kontekście wystawiania pustych faktur i możliwości legalizowania nimi zakupów od innych dostawców...

III SA/Po 39/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-07-08

się głównie wystawianiem tzw. pustych faktur a jednym z ich odbiorców była skarżąca. Skarżąca poproszona przez organ o wyjaśnienia oświadczyła , że faktury wystawione...
zdarzeń prawdziwych, albowiem ujęte w nich paliwo nie było dostarczane. W toku innych postępowań podatkowych stwierdzono, że B. Sp. z o. o. sprzedawał puste faktury m...

III SA/Po 705/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-02-24

. Spółka B. wystawiła na rzecz A. T. [...] tzw. pustych faktur (organ wskazał w tym zakresie na protokół zeznań S. A.). Z materiału dowodowego wynika, że dla skarżącego...
. właśnie na podstawie tychże rzekomo 'pustych faktur'. W związku z tym z jednej strony organ twierdzi, że faktury wystawione na rzecz podatnika przez Spółkę B...

III SA/Gl 1043/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-01-28

ustalenia okazały się fakturami 'pustymi', a co za tym idzie paliwo nie zostało nabyte i faktury nie odzwierciedlały stanu faktycznego., Rozpoznając sprawę...
przytoczył treść powołanych przepisów i podniósł, że opłata paliwowa nie jest należna z tytułu wystawienia 'pustych faktur', gdyż żaden przepis dot. podatku akcyzowego i opłaty...

III SA/Gl 1037/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-01-28

'pustymi', a co za tym idzie paliwo nie zostało nabyte i faktury nie odzwierciedlały stanu faktycznego., Rozpoznając sprawę w postępowaniu odwoławczym, Dyrektor Izby...
, że opłata paliwowa nie jest należna z tytułu wystawienia 'pustych faktur', gdyż żaden przepis dot. podatku akcyzowego i opłaty paliwowej nie określa takiego obowiązku...
1   Następne >   +2   4