Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

I OSK 426/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-19

2015 r. złożyła prochy dziecka w pustym grobie murowanym (pierwszy pochówek), za zgodą uprawnionej siostry i opłaceniu zwolnionego grobu niemowlęcego do końca roku 2015...
polegającą na żądaniu zapłaty kwoty 2.614 zł zawartej w fakturze z dnia 16 kwietnia 2015 r. tytułem opłaty cmentarnej. W skardze na zarządzenie skarżąca wskazała...

II SA/Go 1147/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-01-25

zapłaty za dostarczoną wodę lub odprowadzone ścieki w terminie określonym w fakturze - nie przewidując w tym zakresie ogłoszenia oraz że w przypadku nadpłaty zalicza...
nie traktuje o jakichkolwiek innych dokumentach. Dlatego należy uznać, iż § 5 ust. 2 Uchwały zawierał normę pustą. Po wtóre zaś, co trafnie podkreślił Skarżący, sytuacje...

III SA/Wa 332/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-07-08

jest ustalenie najkorzystniejszych 6 kolejnych miesięcy, gdyż opłaty za wodę są wnoszone na podstawie faktur zaliczkowych M ., Skarżąca podniosła, że wbrew twierdzeniu...