Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

III OSK 2902/22 - Wyrok NSA z 2024-02-14

, że nadesłane pliki są puste. Pomimo uzyskania tego rodzaju informacji, organ nie podjął czynności zmierzających do wyjaśnienia wątpliwości co do prawidłowości wysłanej przez siebie...
postępowania wynika bowiem, że skarżący bezpośrednio po otrzymaniu poczty mailowej zawiadomił organ o nieprawidłowościach w postaci przesłania pustych plików, na co organ...

II SA/Rz 314/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-09-06

', która miała zawierać wyżej wymienione dokumenty., Pismem z tego samego dnia skierowanym na adres nadawcy skarżący wskazał, że przekazane materiały, to puste pliki...
gdy skarżący twierdzi, że pliki zawierały puste dokumenty i nie można w związku z tym mówić o wykonaniu wyroku., Z nadesłanych przez skarżącego dokumentów wynika...