Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

VI SA/Wa 2602/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-18

w Z. oraz '15 m kw w domu rodzinnym'. Podała też, iż obciążają ją niespłacone pożyczki zaciągnięte na budowę, domu w Z. Dom ten, wybudowany pod wynajem, stoi obecnie pusty...
, a jej emerytura w całości została zajęta przez komornika., Ponadto skarżąca dołączyła:, - fakturę VAT za gaz z dnia [...] stycznia 2009 r. obejmującą kwotę 1.818,23 zł,, - fakturę...

VI SA/Wa 2602/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-14

w Z.. Dom ten, wybudowany pod wynajem, stoi obecnie pusty, gdyż powiatowy inspektor nadzoru budowlanego nakazał zdjęcie licznika wody i energii elektrycznej oraz zamknął...
, a jej emerytura w całości została zajęta przez komornika., Ponadto skarżąca dołączyła:, - fakturę VAT za gaz z dnia [...] marca 2009 r. obejmującą kwotę 1.853,53 zł,, - fakturę...

VI SA/Wa 1784/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-23

domu[...]. Dom ten, wybudowany pod wynajem, stoi obecnie pusty, gdyż powiatowy inspektor nadzoru budowlanego nakazał zdjęcie licznika wody i energii elektrycznej...
na powyższe wezwanie skarżąca w piśmie z dnia 20 kwietnia 2009 r. oświadczyła, iż 'nie będzie potrzebny adwokat z urzędu'. Wskazała również, iż faktury za gaz i telefon obejmują...

VI SA/Wa 1584/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-27

, stoi obecnie pusty, gdyż powiatowy inspektor nadzoru budowlanego nakazał zdjęcie licznika wody i energii elektrycznej oraz zamknął kanalizację. Ponadto skarżąca wskazała...
. oświadczyła, iż 'nie będzie potrzebny adwokat z urzędu'. Wskazała również, iż faktury za gaz i telefon obejmują miesięcznie kwotę 2.000 zł, a za energię elektryczną - 300 zł...

VI SA/Wa 2295/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-27

, jak też jest zapisem pustym, bez uregulowania pozostałych kwestii, podanych wyżej, w szczególności, że nie nałożono na dostawcę obowiązku powiadomienia o przygotowaniu materiałów...
jednostkowej towarów uniemożliwiałoby dostawcy prawidłowe wystawienie faktur, które zgodnie z art. 106e ustawy o podatku od towarów i usług winny zawierać w szczególności cenę...