Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 646 Prawo własności przemysłowej X

II GSK 76/11 - Wyrok NSA z 2012-02-29

przygotowany tekst, w którym puste, wykropkowane miejsca zostały następnie wypełnione przez kontrahentów. Mając powyższe na uwadze trudno uznać, iż oświadczenie...
, ponieważ mają identyczną treść. W istocie oświadczenia te zawierają wcześniej przygotowany tekst, w którym puste, wykropkowane miejsca zostały następnie wypełnione przez kontrahentów spółki...

VI SA/Wa 2026/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-05-19

oświadczenia te zawierają wcześniej przygotowany tekst, w którym puste (wykropkowane) miejsca zostały następnie wypełnione przez kontrahentów. W tej sytuacji trudno uznać...
typu 311 (k. 21), faktury na wykonanie oprzyrządowania do produkcji listew i faktur sprzedaży listew (k. 9-18 akt administracyjnych)., Następnie pismem procesowym z dnia...

VI SA/Wa 30/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-04-26

termometrami, tj. termometrami posiadającymi kreski i cyfry skali umieszczone po jednej stronie kapilary i puste pola po drugiej stronie kapilary świadek ten spotykał...
. termometrami posiadającymi kreski i cyfry skali umieszczone po jednej stronie kapilary i puste pola po drugiej stronie kapilary spotykał się co najmniej od połowy lat 90-tych...

VI SA/Wa 1262/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-23

natężeniu'. Wnioskodawca podniósł, że załącznik nr 4 to puste worki foliowe, które nie potwierdzają rzeczywistego używania znaku towarowego. Natomiast owijka z załącznika nr 5...
S.. Uprawniony podniósł, że przykładowe faktury z lat 2017-2018 potwierdzają sprzedaż tych towarów w łącznej ilości ponad 85 ton przez A. S.A. dystrybutorowi z Arabii...

VI SA/Wa 2232/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-03-21

następujące szereg materiałów dowodowych, m.in.:, 1. ulotkę reklamową ze zdjęciami zbiorników łupinowych wraz z fakturami z [...] za wykonanie ulotki oraz listą...
tej strony, wskazującym na daty ostatnich modyfikacji poszczególnych elementów tej strony;, 3. 14 faktur sprzedaży zbiorników łupinowych wraz z projektami budowlanymi, według...

II GSK 1818/11 - Wyrok NSA z 2012-12-19

zbiorników łupinowych wraz z fakturami z [...]. za wykonanie ulotki oraz listą [...], do których wysłaną tę ulotkę; 2) wydruk strony internetowej firmy [...] wraz...
tej strony; 3) 14 faktur sprzedaży zbiorników łupinowych wraz z projektami budowlanymi, według których inwestycje te zostały zrealizowane i dokumentację dotyczącą konstrukcji...

VI SA/Wa 2504/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-03

rysunki zamówieniowe na formę klina wraz z rysunkiem klina opatrzone datą [...] kwietnia 2001 r. oraz trzy faktury VAT na formy gniazdowe klina, a także dokument określony...
, faktury VAT na formy gniazdowe, czy 'historia produkcji', nie wykazują w sposób jasny i precyzyjny, że przed datą zgłoszenia spornego rozwiązania w stanie techniki...

VI SA/Wa 413/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-28

przeanalizowane podczas oględzin butelek pustych i pozbawionych etykiety, gdyż nawet przy założeniu, że różnice między kolidującymi ze sobą wzorami mogłyby zostać uznane...
w obrocie, a więc sprzedażą i reklamą produktów inkorporujących wzór. Wprowadzenie do obrotu produktów inkorporujących wzór można udowodnić za pomocą faktur lub oświadczeń...

VI SA/Wa 452/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-09-27

te dowody wskazują na źródło pochodzenia towarów sprzedawanych przez nią. Odnosząc się do zarzutu przedłożenia pustych etykiet wyjaśniono, iż były to jedynie etykiety przykładowe...
używania znaku należy rozumieć szeroko, gdyż używaniem znaku jest również nanoszenie go na dokumenty (kwity, faktury). Natomiast co do dowodów na potwierdzenie używania...

VI SA/Wa 451/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-09-27

sprzedawanych przez nią. Odnosząc się do zarzutu przedłożenia pustych etykiet wyjaśniono, iż były to jedynie etykiety przykładowe, natomiast z przedłożonych wykazów obrotów...
, gdyż używaniem znaku jest również nanoszenie go na dokumenty (kwity, faktury). Natomiast co do dowodów na potwierdzenie używania przez wnioskodawcę oznaczenia podobnego do znaku...
1   Następne >   2