Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 656 Interpretacje podatkowe X

III SA/Wa 515/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-23

nie doszło do ich skutecznego zawarcia), a wystawione do tych umów faktury należy uznać za tzw. 'puste faktury' w rozumieniu art. 108 ustawy o VAT, jedynym sposobem...
podpisane, a więc przyjąć należy, iż wystawione w związku z tym faktury były tzw. 'pustymi fakturami', które nie dokumentowały żadnej faktycznej sprzedaży., Natomiast...

I SA/Gd 1152/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-11-30

części uzasadnienia Sąd pierwszej instancji zgodził się ze skarżącą spółką, że w treści wniosku nie wskazywano wprost na okoliczność wystawiania tzw. pustych faktur...
znamiona 'pustych faktur, o których stanowi art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a ustawy o VAT (str. 4-5 uzasadnienia - skargi)., Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że w realiach...

I FSK 704/18 - Wyrok NSA z 2021-05-06

nie wskazywano wprost na okoliczność wystawiania tzw. pustych faktur przez współpracujących z nią agentów, a co organ interpretacyjny wyeksponował w zaskarżonej...
'pustych faktur, o których stanowi art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a ustawy o VAT (str. 4 - 5 uzasadnienia skargi)., W realiach rozpoznawanej sprawy ocenie, w granicach...

I SA/Op 458/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-10-15

tzw. pustych faktur, a to z kolei nadal zobowiązywałoby do zapłaty podatku zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług., Dyrektor Izby Skarbowej...
, że wypłacane premie pieniężne są zwolnione z podatku od towarów i usług, wystawianie przez Skarżącą faktur prowadziłoby do powstania tzw. pustych faktur a to z kolei...

I SA/Rz 1130/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-01-24

z [...] lipca 2014 r. ([...])., Jak podkreśliła dalej spółka, zgodnie z dominującą linią interpretacyjną i orzeczniczą, jako puste faktury kwalifikuje się faktury...
zapłaty zaliczki z opóźnieniem, tzn. po upływie 30-go dnia od dnia wystawienia faktury, należy uznać, że faktura ta staje się 'fakturą pustą' ze skutkami, o jakich mowa w art...

I SA/Po 880/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-04-23

i kosztów pomiędzy Partnerami Konsorcjum) skutkowałoby wystawianiem przez Partnerów Konsorcjum 'pustych' faktur VAT, tj. faktur nie dokumentujących żadnej czynności...
Konsorcjum (w tym również Skarżącą), byłyby fakturami 'pustymi', gdyż nie dokumentowałyby żadnych świadczeń w rozumieniu ustawy o VAT. W szczególności, w przypadku faktur...

I SA/Gd 914/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-01-05

rozliczeń podatkowych. Paragon z NIP stanowi sposób walki z tzw. pustymi fakturami. Księgi rachunkowe muszą być uznane za rzetelne, jeżeli zachowane zostały wymogi prawne (por...
. P. Karbownik, Paragon NIP nowym sposobem na walkę z tzw. pustymi fakturami - 'Doradca Podatkowy' 2019/11/25-28). W sytuacji, gdy paragon jest wystawiany poza systemem...

III SA/Wa 742/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-07

przed dniem powstania obowiązku podatkowego. Przepis art. 108 ust. 1 i 2 ustawy o VAT odnosi się do 'pustych faktur', tj. faktur, które nie dokumentują rzeczywistej...
materialnego poprzez:, a. przyjęcie, że faktura VAT wystawiona w terminie wcześniejszym niż 30 dni przed datą dokonania dostawy jest fakturą pustą, o której mowa w art...

I SA/Gd 190/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-04-27

; nie można pozbawić podatnika prawa do odliczenia naliczonego podatku, jeżeli faktycznie towar został zakupiony, czyli nie można mówić o tzw. pustych fakturach. Innymi słowy - sam fakt...
faktyczny zaprezentowany przez podatnika nie wskazuje, że mamy do czynienia z tzw. pustymi fakturami. Faktura nieodzwierciedlająca rzeczywiście dokonanej czynności...

I FSK 1128/12 - Wyrok NSA z 2013-06-12

w odniesieniu do przychodów oraz notami obciążeniowymi w odniesieniu do kosztów. Odmienne podejście skutkowałoby wystawianiem przez Partnerów Konsorcjum 'pustych' faktur...
fakturami VAT. Tym samym w sprawie nie dojdzie do wystawienia tzw. 'pustych faktur'. Organ wskazał na uzasadnienie orzeczenia w sprawie C-77/01 EDM2 Trybunału...
1   Następne >   +2   +5   +10   13