Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

I SAB/Bd 8/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-06-17

coraz więcej wątpliwości, zaczął rysować się rozbudowany łańcuch podmiotów, z których część trudniła się wystawianiem tzw. 'pustych faktur'. Stąd, w świetle...
'puste faktury' implikowała w kolejnych fazach postępowania podatkowego rozszerzanie zakresu oraz ilości czynności podejmowanych ze strony organu., Organ zaznaczył...

III SAB/Gl 22/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-11-30

ten zaewidencjonował w rejestrach zakupu faktury, które są nierzetelne w zakresie przedmiotowym (nie dokumentują żadnych operacji handlowych - tzw. 'puste faktury...
(nie dokumentują żadnych operacji handlowych - tzw. 'puste faktury), jak i podmiotowym (zostały wystawione przez podmioty nieistniejące). Nadto należności za te faktury...

III SAB/Gl 16/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-02-10

, gdyż dotychczasowe ustalenia dotyczące podmiotów z łańcucha dostawców wskazują, że wystawiali puste faktury, jedynie w celu potwierdzenia transakcji. Nie zgodził się z zarzutem...
ścigania, w szczególności w następstwie ustalenia wystawiania przez uczestników łańcuszka 'pustych faktur'. W sytuacji deklarowanych przez podatnika bardzo wysokich kwot...

III SAB/Gl 17/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-02-10

granulatu złota, blachy miał miejsce w rzeczywistości, gdyż dotychczasowe ustalenia dotyczące podmiotów z łańcucha dostawców wskazują, że wystawiali puste faktury...
transakcji, których rzetelność budzi wątpliwości organów ścigania, w szczególności w następstwie ustalenia wystawiania przez uczestników łańcuszka 'pustych faktur...

III SAB/Wa 7/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-07-19

adresami. Z postępowań kontrolnych wynikało też, iż kontrahenci spółki wystawiali na jej rzecz 'puste' faktury sprzedażowe, które nie odzwierciedlały rzeczywistego obrotu...
, że podmiot ten uczestniczył w procederze wystawiania 'pustych faktur'., Naczelnik Urzędu Skarbowego w O. przesłał informacje dotyczące E. z których wynikało, że usługi transportu...

I SAB/Bd 13/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-09-22

trudniła się wystawianiem tzw. 'pustych faktur'. Stąd, w świetle ujawniających się nowych okoliczności w toku równolegle prowadzonych postępowań, które są ściśle powiązane...
' oraz firmy wystawiające 'puste faktury' implikowała w kolejnych fazach postępowania podatkowego rozszerzanie zakresu oraz ilości czynności podejmowanych ze strony organu...

III SAB/Wa 58/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-10

i została wpisana do Bazy Podmiotów Szczególnych jako podmiot uczestniczący w procederze pozorów funkcjonowania przedsiębiorstwa i wystawiający tzw. puste faktury., Pismem z 15...
następnie sprzedany w ramach wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów dla spółek P s.r.o. oraz S. z siedzibą Republice Czeskiej. Obrót udokumentowany został fakturami...

III SAB/Wa 34/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-04

', które wystawiały tzw. 'puste faktury', nieodzwierciedlające rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. Podmioty te nie deklarowały i nie wpłacały należnego podatku od towarów i usług., Wbrew...
przez niego podstawione. Ponadto zeznał, że W została kupiona, żeby uwiarygodniać transakcje, których faktycznie nie było, zeznał, że były to puste faktury, a firma...

I SAB/Lu 20/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-09-08

transakcji uczestniczą podmioty, które nie wywiązują się z obowiązków podatkowych, w tym wystawiają puste faktury. W łańcuchu transakcji pojawiają się zatem podmioty...
nie wywiązujące się z obowiązków podatkowych, które wystawiają faktury niedokumentujące rzeczywistych transakcji niosących za sobą powstanie należnego podatku od towarów i usług...

III SAB/Wa 56/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-30

w procederze pozorów funkcjonowania przedsiębiorstwa i wystawiający tzw. puste faktury., Pismem z 15 kwietnia 2015 r. wysłano do Dyrektora Izby Skarbowej w W. ponaglenie...
Czeskiej. Obrót udokumentowany został fakturami sprzedaży w łącznej kwocie netto 906 323,21 zł, międzynarodowymi listami przewozowymi oraz dowodami wpłaty należności...
1   Następne >   +2   4