Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Op 41/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2007-03-27

ich treścią, a prawo do wypełniania pustych postulatów treścią, ich uszczegóławiania zawiera się właśnie w delegacji art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy., Wojewódzki Sąd...
ustawy wskazuje jedynie na niezbędne elementy umowy., W § 20 ust. 4 Rada ustaliła, iż termin zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki wskazany jest w fakturze...

II SA/Kr 285/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-12-20

., jak i podczas rozprawy administracyjnej w dniu [...] r. był pusty, a współwłaściciel nieruchomości nr [...] W. B. oświadczył, iż zbiornik na nieczystości nie jest używany, podobnie...
skarżących państwo B. przygotowali się do kontroli zbiornika nieczystości płynnych i dlatego podczas oględzin zbiornik był pusty. Ponadto w odwołaniu wskazano, że nadal...

II SA/Go 1147/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-01-25

zapłaty za dostarczoną wodę lub odprowadzone ścieki w terminie określonym w fakturze - nie przewidując w tym zakresie ogłoszenia oraz że w przypadku nadpłaty zalicza...
nie traktuje o jakichkolwiek innych dokumentach. Dlatego należy uznać, iż § 5 ust. 2 Uchwały zawierał normę pustą. Po wtóre zaś, co trafnie podkreślił Skarżący, sytuacje...