Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II SA/Bd 486/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-09-08

sprawy, na których widnieją pomieszczenia z lewej części budynku (kuchnia, łazienka, sypialnia) potwierdzają, że są one puste, bez podłączonych urządzeń sanitarnych...
i jakiego okresu. Kwestia pustych pomieszczeń, wiąże się też z zaniechaniem organu rozpytania wnioskodawcy na okoliczność zarzutu skarżącej o zaginięciu jej rzeczy, tj. mebli...

III SA/Lu 74/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-05-24

stwierdzonym podczas oględzin lokalu było brak zimowych ubrań, co wydaje się dziwnym, ponieważ jak stwierdzono, w przedmiotowym domu niektóre pomieszczenia są puste, a zatem...
przez wymeldowaną, są faktury za zużycie energii elektrycznej w lokalu przy ul. [...] w Ł., gdzie do września 2015 r. zużycie energii było wysokie, natomiast po tym okresie znacznie...

III SA/Gd 302/10 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2010-11-04

spożywcze, a w szafach ubrania. Pozyskano także faktury za zużycie wody i energii elektrycznej w lokalu. A. S. przedstawiła zdjęcia spotkań rodzinnych wykonane w lokalu...
na jednoznaczne stwierdzenie, że A. S. opuściła lokal w sposób trwały. Organ ustalił, że nie przeniosła ona swoich rzeczy do innego miejsca. Z faktur za zużycie energii i wody...

IV SA/Po 102/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-08-20

, że nieruchomość przy ul. [...] w Poznaniu jest budynkiem 2 piętrowym składającym się z 3 zasiedlonych mieszkań oraz jednego mieszkania pustego znajdującego się na 2 piętrze...
osobistą. W pokoju tym M. B. okazała zgromadzone dokumenty należące do syna jak pisma urzędowe, faktury na jego nazwisko, zdjęcia rentgenowskie, zaświadczenia z pracy...

IV SA/Wa 1604/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-29

stanowisko - zeznała, iż skarżący nie mieszka na stałe w lokalu nr (...) przy ul. (...) w W. Świadek zeznała, iż mieszkanie to stoi puste co najmniej od 1991 r. Dodała ponadto...
nie zamieszkuje w lokalu nr (...) przy ul. (...). Świadek zeznała, iż lokal ten jest niezamieszkały i stoi pusty., W dniu 24 maja 2006 r. przesłuchano w charakterze świadka...

II SA/Op 445/21 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-11-16

pusty, a jemu nie pozwala się wejść do środka, by zobaczyć co z jego rzeczami, które w nim pozostały, co potwierdza kolejny film nagrany telefonem komórkowym w dniu 13...
na jego szkodę skarżący wniósł o dopuszczenie załączonych do pisma dowodów w postaci kserokopii: umowy z dnia 20 lutego 2018 r., treści księgi wieczystej, faktur za zakup węgla...

II SA/Wr 157/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-05-08

tam nie zastano. Z rozmów przeprowadzonych przez funkcjonariuszy policji z sąsiadami wynika, że dom stoi pusty, zaś skarżący zamieszkuje w G., Pismem z dnia 28 VI 2018 r...
doprowadzona jest woda oraz kanalizacja, jeżeli tak to jakie jest ich zużycie oraz kiedy była wystawiona ostatnia faktura. W odpowiedzi poinformowano, że do posesji w miejscowości...

VIII SA/Wa 690/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-29

wyprowadziła się do rodziców w miejscowości B.. Mieszkanie w miejscowości K.-K. [...] zostało puste tzn. od tego czasu nikt tam nie zamieszkiwał. W maju 2015 r. w mieszkaniu...
sprawy kopie załączników dotyczących: wpłat i faktur za pobór wody, odpady komunalne, usługi T-MOBILE i światło z 2015 r., a także zakup węgla w okresie 2014 -2016...

IV SA/Wa 2269/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-12

, organ wskazał, że zarówno z wyjaśnień G. D., jak i faktury z 10 kwietnia 2014 r. za przewóz rzeczy i mebli z lokalu wynika, iż lokal jest pusty i obecnie...

II OSK 2090/15 - Wyrok NSA z 2017-04-14

być zatem miejscem zamieszkania D. F., Odnosząc się do kwestii pozostawienia rzeczy D. F. w lokalu, organ wskazał, że zarówno z wyjaśnień G. D., jak i faktury z dnia 10...
kwietnia 2014 r. za przewóz rzeczy i mebli z lokalu wynika, że lokal jest pusty i obecnie nie ma w nim żadnych ruchomości, które należałyby do skarżącego. Dalej organ...
1   Następne >   2