Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

I SA/Bk 449/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-09-30

księgowych wystawianych przez wyłonionego wykonawcę tj. E. na rzecz M. w okresie od listopada 2011 r. do sierpnia 2012 r. oraz ujawnienia przedłożenia tzw. pustych faktur...
, podłoża i posadzki, tynki wewnętrzne, elewacja, malowanie, utwardzenie i zagospodarowanie terenu), których poniesienie potwierdzać miały faktury VAT i protokoły obioru...

I SA/Gd 1103/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-05-17

tzw. pustych faktur cechuje zawiłość czy znaczny stopień złożoności mimo, iż wartość przedmiotu sporu jest znaczna. Warto przy tym nadmienić, że w sprawach, których przedmiotem...

I SA/Gd 1104/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-06-04

od towarów i usług w związku z uczestnictwem w procederze tzw. pustych faktur cechuje zawiłość czy znaczny stopień złożoności mimo, iż wartość przedmiotu sporu...

I SA/Kr 591/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-12-01

i nieracjonalny co więcej kwestionując ten wydatek de facto przyjął , że mamy do czynienia z tzw. pustą faktura nie mającą odzwierciedlenia w stanie rzeczywistym...
Pokontrolną z dnia 24 października 2013 r., nr [...]., W treści tej informacji zakwestionowano wydatki poniesione na podstawie faktury nr 2 z dnia 30 stycznia 2011 r. na kwotę...

II GSK 1644/13 - Wyrok NSA z 2014-12-11

rzeczywistych operacji gospodarczych zatem była tzw. ,,pustą fakturą' a transakcja miała charakter oszukańczy co w konsekwencji powoduje niemożność obniżenia podatku należnego...
w następstwie oświadczenia woli każdej ze stron. Firma [...] Polska wystawiła fakturę VAT z tytułu wpłaty zaliczki, bowiem w świetle przepisów podatkowych, w przypadku zaliczki...

V SA/Wa 235/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-17

, że produkt ten nie może być poddany jakimkolwiek modyfikacjom. Normy handlowe wymagają, aby cebula wprowadzona do obrotu konsumenckiego była bez pustego i twardego szczypioru...
, której wartość jest podstawą do kalkulacji pomocy winna spełniać warunki przewidziane w ww. Załączniku, powinna zatem być pozbawiona 'pustego i twardego szczypioru...

V SA/Wa 3714/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-06

wskaźnika: protokoły odbioru częściowych prac- składowych, faktury, ewidencja środków trwałych),, - objęcie systemem B2B wdrażanym w projekcie przedsiębiorców - 2 szt...
. - w wyniku realizacji inwestycji odbiorcami będą [...] (weryfikacja wskaźnika: oferta E. Sp. z o.o., sprawozdanie z działalności, umowy współpracy, faktury),, - wdrożenie...

V SA/Wa 1288/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-04

modyfikacjom. Normy handlowe wymagają, aby cebula wprowadzona do obrotu konsumenckiego była bez pustego i twardego szczypioru, szczypior musi być ukręcony lub czysto obcięty...
do kalkulacji pomocy winna spełniać warunki przewidziane w ww. Załączniku, powinna zatem być pozbawiona 'pustego i twardego szczypioru', nie może natomiast być pozbawiona...

V SA/Wa 776/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-20

przechowywania owoców i warzyw. W komorach znajdowały się zmagazynowane puste skrzyniopalety. Jedna komora była pusta. Zatwierdzony plan dochodzenia do uznania nie zawierał informacji...
z kontrolowaną atmosferą nie stwierdzono przechowywania owoców i warzyw. W komorach znajdowały się magazynowane puste skrzyniopalety. Jedna komora była pusta. Jednocześnie w trakcie...

II GSK 1197/12 - Wyrok NSA z 2013-11-21

oraz pustych opakowań po nasionach cukinii. Zdaniem organu II instancji dowody te nie uprawdopodobniły, że skarżący posiadał uprawy objęte wnioskiem o wsparcie - skarżący...
nadal uprawia cukinię, więc puste opakowanie po cukinii nie przesądza o faktycznym posiadaniu przez wnioskodawcę uprawy, której dotyczy wniosek. Dwa worki nasion sałaty...
1   Następne >   3