Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Transport X

III SA/Kr 1490/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-12-10

nie może dokonywać sprzedaży. Wobec tego całkowicie niezasadne są argumenty skarżącego, które w dodatku mogą świadczyć o wystawieniu tzw. pustej faktury VAT...
lipca 2012 r. oraz przesłała wymagane dokumenty, w tym kserokopię faktury VAT nr [...] wystawionej przez B Spółka jawna (dalej B Sp. j.). na rzecz strony oraz wypisu...

I OSK 776/05 - Wyrok NSA z 2006-05-09

wystawiona przez firmę 'G.' z Sosnowca jako sprzedawcę słoi, zaś nabywcą słoi (pustych) według tej faktury była firma 'D.' z miejscowości D. w [...], która z kolei figuruje...
firmie 'R.' gotowe przetwory warzywne w słojach (umowa nr 7/2003 z dnia 1 czerwca 2003 r.), wcześniej eksportując te słoje (puste) do [...] do firmy 'D.' (faktura...

VI SA/Wa 4035/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-07-16

faktury stwierdzono, iż zatrzymany pojazd przewoził własny towar (puste skrzynki) skarżącego przedsiębiorcy., W toku kontroli kierowca [...] oświadczył, a następnie zeznał...
drogowej faktury - stwierdzono, iż zatrzymany pojazd przewoził własny towar (puste skrzynki) należące do skarżącego przedsiębiorcy. Nie ulega również wątpliwości, że kierujący...

II SA/Gl 1103/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-01-29

. we W. przewożąc stojaki na płyty marmurowe, łańcuchy, śruby oraz puste palety., Do protokołu kierowca podał, iż nie był świadomy braku kalibracji tachografu w prowadzonym...
, śruby i puste palety. Zeznania te potwierdza załączony do protokołu kontroli międzynarodowy list przewozowy CMR z dnia [...] r. oraz dokument WZ/Zamówienie z tego samego...

II SA/Bk 877/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-02-11

miał miejsce w dniu 22 marca 2013 r. Z analizy tego dokumentu wynika również, że powrót pustego pojazdu nie mógł się odbywać w dniu kontroli tj. 21 marca 2013 r...
określono na dzień 21 marca 2013 r. a rozładunku na dzień 22 marca 2013 r. Z analizy tego dokumentu wynika również, że powrót pustego pojazdu nie mógł się odbywać w dniu kontroli...

II SA/Gl 531/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-11-05

roku między R. B. a skarżącym, dotyczącą nabycia pustych opakowań (butle) po gaśnicach w ilości [...] sztuk oraz fakturę z dnia [...] roku na przykręcenie zaworów butli...
, dowód rejestracyjny samochodu oraz przyczepy i fakturę z [...] roku potwierdzającą zakup przyczepy przez M. B. [...].. Kontrolujący stwierdzili naruszenie utd określone...

III SA/Wr 292/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-08-08

zaświadczenia na wykonywanie przewozu drogowego na potrzeby własne ani też karty opłaty drogowej. Dodał, że faktura zakupu oleju napędowego zakupionego dzień wcześniej...
. Wyjaśniał, że z kolegą Z. G., (oświadczenie którego złożono do akt) jechał pustą przyczepą do Niemiec, do gospodarza, u którego pracował sezonowo, celem przywozu drzwi...

III SA/Łd 695/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-11-12

ADR UN1987, a także naklejki zawierające nazwę 'DEZYRADUS', informacje o produkcie oraz dane podmiotu odpowiedzialnego tj.: [...] Sp. z o.o. ul. [...], a także puste...
do przedstawienia faktury sprzedaży towaru wskazanego w dowodzie wydania nr [...] z dnia 26.04.2018 r. oraz dopuścił jako dowód w sprawie:, - notatkę służbową...

I OSK 808/06 - Wyrok NSA z 2007-05-11

osób lub rzeczy, zobowiązany był posiadać w trakcie kontroli, zarówno przy wykonywaniu usługi transportowej, jak i pustego przejazdu po rozładunku, ważną i prawidłowo...
przez kierowcę faktur wpisał, że samochodem jest przewożona mąka, (mimo iż faktycznie nie był przewożony taki ładunek), skoro w protokole nie uwidoczniono, że przewożono mąkę...

VI SA/Wa 725/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-09-27

jechał pustym autobusem, przystosowanym do nauki jazdy kierowców w zakresie prawa jazdy kat. D w związku z czym nie wykonywał przewozu drogowego i nie można nałożyć karę...
[...] października 2009 r. organ I instancji zwrócił się do przedsiębiorstwa C. sp. z o. o. z prośbą o udostępnienie dokumentów dotyczących realizacji zamówienia oraz faktur...
1   Następne >   3