Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uzasadnienie X

I FSK 2072/13 - Wyrok NSA z 2015-11-06

i sprzedaży oleju napędowego. Podmioty te prowadziły działalność polegającą na wystawianiu i obrocie 'pustymi' fakturami VAT., Po rozpatrzeniu odwołania Dyrektor Izby...
tzw. 'pustych' faktur., Podobnie w przypadku spółki W. działalność gospodarcza tego podmiotu w zakresie sprzedaży i zakupu oleju napędowego była działalnością fikcyjną...

I FSK 119/15 - Wyrok NSA z 2016-06-09

, gdy ma miejsce wystawianie tzw. pustych faktur, czyli jedynie samych dokumentów, którym w rzeczywistości nie towarzyszą transakcje w nich wskazane, dobra wiara ze swej istoty...
było z wprowadzeniem do obrotu przez skarżącego pustych faktur, w których wykazany został jednakże podatek VAT, dając odbiorcy tych faktur (spółce z o.o.) możliwość odliczenia...

II FSK 1709/08 - Wyrok NSA z 2010-03-04

ustalenia organów skarbowych w zakresie zawyżenia przez niego kosztów uzyskania przychodów z tytułu zakupu na podstawie tzw. 'pustych faktur' wystawianych przez firmy M. i T...
z tytułu zakupu na podstawie tzw. 'pustych faktur' wystawionych przez firmy M. i T. dotyczących zakupu oleju napędowego i etyliny bezołowiowej, są sprzeczne z ustaleniami...

I FSK 119/13 - Wyrok NSA z 2013-12-11

., wystawiał puste faktury niedokumentujące rzeczywistych transakcji i miał pełną świadomość roli, jaką odgrywa w przestępczym procederze. Stworzona dokumentacja podatkowo...
., w których potwierdził, że posługując się danymi W. Sp. z o.o. i podrabiając podpis H. S. wystawiał na zlecenie K. L. puste faktur VAT dla skarżącej Spółki za wynagrodzeniem...

I FSK 2204/13 - Wyrok NSA z 2015-03-19

sprawie miało miejsce wystawianie tzw. pustych faktur (w takim rozumieniu jaki przedstawiony został powyżej) oznacza, że mająca swe źródło dobra wiara ze swej istoty...
z tzw. pustą fakturą sensu stricto, czyli jedynie samym dokumentem, któremu w rzeczywistości w ogóle nie towarzyszy transakcja w nim wskazana, czy też taką pustą fakturą...

I FSK 2013/16 - Wyrok NSA z 2018-10-31

także pracowników; - J. nie mogła więc sprzedać takiego produktu, lecz wystawiła jedynie tzw. puste faktury dla Strony, która kupowała olej napędowy pochodzący z niewiadomego źródła...
działalności, a próby nawiązania z nią kontaktu przez różne organy już od połowy 2009 r. okazywały się nieskuteczne); - P. J. z świadomie wprowadzał do obiegu puste faktury...

I FSK 476/16 - Wyrok NSA z 2018-01-05

przez różne organy już od połowy 2009 r. okazywały się nieskuteczne); - P. J. świadomie wprowadzał do obiegu puste faktury VAT, które nie odzwierciedlały rzeczywistych...
bazy paliwowej, zbiorników i autocystern; - nie zatrudniała także pracowników; - J. nie mogła więc sprzedać tych produktów Stronie, lecz wystawiła jedynie tzw. puste...

I FSK 2073/13 - Wyrok NSA z 2015-11-06

, nie dokonywały faktycznego zakupu i sprzedaży oleju napędowego. Podmioty te prowadziły działalność polegającą na wystawianiu i obrocie 'pustymi' fakturami VAT., Po rozpatrzeniu...
, że podatniczka zaewidencjonowała w rejestrach zakupu we wskazanym wyżej okresie faktury pochodzące od Spółki z o.o. 'W.' z siedzibą w P. dokumentujące zakup oleju napędowego...

I FSK 318/13 - Wyrok NSA z 2014-10-07

w istocie tylko wystawienia 'pustych' faktur, a strony nie dyssymulowały innej umowy, stanowiły w istocie rzeczywistą sprzedaż, której opis znajduje potwierdzenie w fakturach...
podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT wystawionych przez firmę D. - M.S. Zdaniem organu, faktury wystawione przez ten podmiot nie odzwierciedlały rzeczywistych...

I FSK 1116/18 - Wyrok NSA z 2022-09-21

przywołał m.in. wywód organu przedstawiający rozróżnienie pomiędzy fakturami opisującymi zdarzenie gospodarcze, które w ogóle nie zaistniało (puste faktury sensu stricto...
to jest zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego jednoznaczne - sporne faktury nie są puste sensu stricto (tj. towarzyszy im jakiś obrót - organy nie kwestionowały...
1   Następne >   2