Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inne X

I SA/Bd 530/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-01-21

obrotu. Ustalenie, iż w sprawie miało miejsce wystawianie tzw. 'pustych' faktur oznacza, że dobra wiara ze swej istoty nie może być w ogóle rozpatrywana. Zasadnie zatem organ...
, poprzez brak wyczerpującego zebrania i rozpatrzenia materiału dowodowego, skutkujące błędnym uznaniem, że skarżąca uczestniczyła w obrocie 'pustymi' fakturami i ponosi...

I SA/Łd 604/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-12-07

wspólnego systemu podatku od wartości dodanej podkreślono, że dla możliwości odliczenia podatku od towarów i usług wykazanego jako podatek naliczony na pustych fakturach...
obszernym materiałem dowodowym zebranym w postępowaniu podatkowym, z którego wynikało, że podatnik posłużył się 'pustymi', czy też 'kosztowymi' fakturami ( czyli takimi...

I SA/Łd 324/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-08-18

naliczony wynikający z 'pustych' faktur., NUS, na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego ustalił, że faktury VAT, na których jako wystawcy wskazane...
i towary wymienione na wystawionych przez ww. podmioty fakturach, nie zostały wykonane ani dostarczone przez te firmy. Wystawione przez te podmioty faktury są tzw. pustymi...

I SA/Bd 743/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-02-09

naczep - [...] Sp. z o.o. i [...] Sp. z o.o. to tzw. słupy, podmioty nie prowadzące działalności gospodarczej, wykorzystywane do wystawiania tzw. pustych faktur VAT. Wyżej...
, że przedmiotem sporu jest zasadność zakwestionowania przez organ pierwszej instancji ujętych przez Stronę jako koszt uzyskania przychodów wydatków określonych w fakturach VAT...

I SA/Bd 59/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-05-29

, bowiem żadna z widniejących na fakturach usług nie została faktycznie wykonana, a wystawione faktury były tzw. 'pustymi fakturami' w ścisłym tego słowa znaczeniu...
dowodów, że żadna z widniejących na fakturach usług nie została faktycznie wykonana, a wystawione faktury były tzw. 'pustymi fakturami' w ścisłym tego słowa znaczeniu...

I SA/Łd 480/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-03-02

gospodarczej ograniczając się do wystawiania pustych faktur. Łącznie w badanym okresie wystawiła 158 takich faktur objętych dyspozycją art. 108 ust. 1 ustawy o VAT na łączną kwotę...
podatnika (Spółki E.), dla którego żaden dostawca zagraniczny nie deklarował dostaw. Ten podmiot wystawiał tylko puste faktury VAT na kolejne polskie firmy, brak...

I SA/Bd 111/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-07-08

odwoławczego prezes skarżącej spółki był w pełni świadomy uczestnictwa w procederze obrotu 'pustymi' fakturami. W ocenie Naczelnika [...] Urzędu Celno-Skarbowego...
, a działanie spółki daje podstawy do stwierdzenia, że stworzono 'sztuczne' transakcje mające na celu wprowadzenie do obrotu 'pustych' faktur wystawionych przez F.H.U....

I SA/Po 606/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-09-26

sprzedaży złomu, wystawiając tzw. puste faktury, jako że w rzeczywistości nie kupiła złomu, który mogłaby odsprzedać. Tym samym organ przyjął, że wszystkie faktury posiadane...
, ponieważ w 2008 r. prowadziła fikcyjną działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży złomu, wystawiając tzw. puste faktury, jako że w rzeczywistości nie kupiła złomu, który mogłaby...

I SA/Łd 500/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-01-19

czynności sprzedaży oleju napędowego oraz wprowadzania do obiegu tzw. 'pustych' faktur, które taki obrót pozorowały. Powyższe dotyczy faktur sprzedaży wystawionych na rzecz D...
się pustymi fakturami zakupu, niemającymi pokrycia w towarze, a związku z tym nie mogła dokonywać jego odsprzedaży. Jedyną osobą zajmującą się rzekomym handlem paliwem...

I SA/Łd 739/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-03-23

ustawy o VAT poprzez uznanie, że Spółka otrzymała od A sp. z o.o. 'puste' faktury, tj. nie generujące rzeczywistego podatku należnego, lecz jedynie 'podatek do wpłat...
. stwierdzono, iż skarżąca Spółka niezasadnie obniżyła podatek należny o podatek naliczony w łącznej kwocie 74.616.502,98 zł wynikającej z 277 faktur VAT, wystawionych...
1   Następne >   3