Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inne X

I FSK 282/15 - Wyrok NSA z 2016-08-30

ponownego przesłuchania świadka M. D. należało wyjaśnić dlaczego stwierdziła ona w sposób kategoryczny, że Skarżący przychodził do biura J. R. po puste faktury; - w świetle...
bezspornie duża skala działalności J. R. polegającej na wystawianiu pustych faktur; - zeznania wymienionych osób uzupełniały zeznania M. D. i W. R. oraz W. S.; - z decyzji...

III SA/Gl 2486/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-08-25

wystawiała tzw. 'puste faktury' a podmioty bezpośrednio z nią powiązane uczestniczyły w procederze polegającym m.in. na unikaniu zapłaty podatku od towarów i usług lub nienależnym...
podatkowych i wystawianie pustych faktur., Nie zgadzając się z decyzją z 15 kwietnia 2015 r. spółka wniosła odwołanie. Zarzuciła obrazę art. 33 § 1,§ 2 pkt 2 i § 4 pkt 2 oraz art...

I SA/Kr 1060/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-12-16

W w/w piśmie nigdzie nie zostało stwierdzone, że faktury wystawione na rzecz Skarżącego były 'puste'. Dodatkowo jest to jedynie pismo prokuratury, które nie koniecznie...
'czarnej strefy'. Również wystawianie 'pustych' faktur przemawia za powyższą tezą. Organ zarówno pierwszej jak i drugiej instancji całkowicie zignorował ten fakt i oparł swoją...

I FSK 2070/16 - Wyrok NSA z 2018-11-09

faktur VAT wystawionych przez Z.M. za roboty budowlane. Według organów były to tzw. puste faktury, które nie dokumentowały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych., Sąd pierwszej...
, czyli tzw. pustych faktur., 1.5. Dyrektor IS w odpowiedzi na skargę kasacyjną wniósł o oddalenie tej skargi i zasądzenie na jego rzecz kosztów postępowania według norm...

III SA/Gl 2485/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-07-20

zdarzeń gospodarczych. Ustalono, że Spółka wystawiała tzw. 'puste faktury' a podmioty bezpośrednio z nią powiązane uczestniczyły w procederze polegającym m.in. na unikaniu...
wynikającego z 'pustych faktur' wystawionych przez jednego z kontrahentów. Na podstawie rejestrów VAT wykazano, że Spółka rozliczała faktury zakupu - wystawione przez 'B' sp...

I FSK 1943/13 - Wyrok NSA z 2015-02-27

złomu polegające na wypisywaniu pustych faktur na sprzedaż lub dopisywaniu towaru do faktur, którego faktycznie nie dostarczono do odbiorcy. Faktury dokumentujące fikcyjne...
. pustymi fakturami stwierdzającymi nierzeczywiste zakupy złomu. Na potwierdzenie powyższej okoliczności organ przeprowadził szerokie postępowanie dowodowe...

I FSK 1944/13 - Wyrok NSA z 2015-02-27

ze sprzedażą złomu polegające na wypisywaniu pustych faktur na sprzedaż lub dopisywaniu towaru do faktur, którego faktycznie nie dostarczono do odbiorcy. Faktury dokumentujące...
2008r. pustymi fakturami stwierdzającymi nierzeczywiste zakupy złomu. Na potwierdzenie powyższej okoliczności organ przeprowadził szerokie postępowanie dowodowe...

I FSK 1941/13 - Wyrok NSA z 2015-02-27

na wypisywaniu pustych faktur na sprzedaż lub dopisywaniu towaru do faktur, którego faktycznie nie dostarczono do odbiorcy. Faktury dokumentujące fikcyjne transakcje...
., Przeprowadzone przez organy podatkowe postępowanie wykazało, że wystawca zakwestionowanych faktur K., posługiwała się od 1 stycznia 2007r. do 31 sierpnia 2008r. pustymi fakturami...

I FSK 1942/13 - Wyrok NSA z 2015-02-27

ze sprzedażą złomu polegające na wypisywaniu pustych faktur na sprzedaż lub dopisywaniu towaru do faktur, którego faktycznie nie dostarczono do odbiorcy. Faktury dokumentujące...
2007r. do 31 sierpnia 2008r. pustymi fakturami stwierdzającymi nierzeczywiste zakupy złomu. Na potwierdzenie powyższej okoliczności organ przeprowadził szerokie...

I FSK 1945/13 - Wyrok NSA z 2015-02-27

polegające na wypisywaniu pustych faktur na sprzedaż lub dopisywaniu towaru do faktur, którego faktycznie nie dostarczono do odbiorcy. Faktury dokumentujące fikcyjne...
. pustymi fakturami stwierdzającymi nierzeczywiste zakupy złomu. Na potwierdzenie powyższej okoliczności organ przeprowadził szerokie postępowanie dowodowe w którym prześledził...
1   Następne >   +2   +5   +10   44